Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Stockholm den 28 maj 2007

Undertecknad vill vid denna tillfälle lämna följande förklaring:

Konflikten kan inte tolkas såsom en konflikt mellan Palestinier och Libanesiska Armén. Den lilla gruppen av beväpnade människor som kallar sig Fath al Islam är inte Palestinier från flyktingläger men personer IMPORTERADE till Libanon eller EXPORTERADE genom andra granländer för att bidra till den instabila situationen i landet. / De flesta är jemeniter och irakier mm./

Vad som har rapporterats i tidningar här och i andra länder är inte korrekt då media har underlåtit att säga att Fath al Islam är de man borde anklaga eftersom de startade konflikten genom att angripa och döda oskyldiga soldater som inte ens var i tjänst vilket tvingade Libanesiska Armén till svar mot angreppet och bestraffning av  de skyldiga.

Beklagligt nog - vilket alltid händer i sådana konflikter - fick dessa beväpnade män, gömda bland civilbefolkningen för att undvika egna förluster en adekvat respons från massmedia.

Det ä viktigt att konstatera att konsensus av Arméns aktion blev följande: igår oppositionsledaren, kristen general Michel Aoun.- hittills allierad med  Hizbollah - överraskade alla genom att deklarera hans fula stöd till Libanesiska Armén i den uppkomna situationen.

Slutligen - ledarna av de största palestinska grupperna i Libanon  / Fath och Hamas/ hade starkt fördömd angreppet på Libanesiska Armén och deklarerade att de inte har några förbindelser med Fath al Islam. De har även gett klartecken att avlägsna dess anhängare från flyktingläger och offentliggjorde att detta skall ske  med minsta möjliga skadegörelse i förhållande till civilbefolkningen i lägren.

Vill gärna framhäva att Palestinier i Libanon inte är hotade av regeringens trupper - tvärtom så att säga - men att det finns stor möjlighet av en väpnad konflikt mellan olika fraktioner inom palestinska grupper såsom i Gaza. Palestinierna en an viktig del av Mellanösterns problematik, starkt inblandade i det som händer på fronten USA/Väst gentemot Iran /Syrien och vilket splittrar hela regionen.

Slutligen: DET FINNS INGA HOT FRÅN LIBANESER MOT PALESTINIER i dagens läge. Om det händer i framtiden kommer det att vara på samma fronten som
ovan med Libaneser och Palestinier på samma sida av denna front.
Detta skulle vara sämsta möjliga scenariot.

Vi får hoppas att denna situationen inte uppkommer och att vekligheten kommer behandlas så pass diplomatiskt att hela regionen kommer nästa gång bli skonad från nästa omgång av våld, död och förstörelse.
--
Tack på förhand

Rädda Libanons kommitté

Charbel Nader

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt