Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Fr. Chabo El Khoury reder ut frågetecknen i en ny intervju

Rättelse angående nyhetsbrevet från den 25 oktober 2007.

I nyhetsbrevet av den 25 oktober 2007 har Ego på felaktigt sätt utpekats i samband med en intervju med fader Chabo El Khoury.

Dikran Ego hade inget med denna intervju att göra.

ESNA har därefter intervjuat fader Chabo El Khoury. Intervjun återges nedan både som ljudklipp och i textform fritt översatt från syrianska. 

”I samband med intervjun som radioprogrammet Qolo gjorde med mig, blev jag ombedd att redogöra för min åsikt i fråga om samarbete på nationell basis. Jag sa då att våra syrianska arameiska bröder som åtagit sig den ”assyriska” identiteten borde överge denna och i stället erkänna den syrianska arameiska identiteten, som för övrigt är den historiskt korrekta identiteten för vårt folk.

Först då kan vi arbeta tillsammans: syrianer, assyrier, och kaldéer. Varvid en politisk plattform bildas, ett parti som är bundet till fädernelandet Bethnahrin och som får namnet Bethnahrin (eller något annat historiskt namn som hör samman med vårt folk). Därigenom kan vi arbeta tillsammans, ty historiskt härstammar dessa grupper från ett och samma landsområde. Ett sådant samarbete kommer att vara lyckat, eftersom det bidrar till kärlek och framgång när de tre grupperna tillsammans verkar i ett enat parti med ett gemensamt mål; ett nationellt mål som är knutet till vårt första historiska land Bethnahrin.

Detta var min åsikt och mening när jag blev intervjuad i radioprogrammet Qolo. Dock känner jag att delar av mitt svar inte återgavs på ett korrekt sätt, i synnerhet då den publicerades på ESNA:s hemsida. Därför vill jag härmed bringa klarhet i frågan om min åsikt. Tack för ordet!

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt