Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Skamligt och patetiskt, Dikran Egho!

071026

 

 

Den 17 oktober 2007 publicerade ”ESNA”, ett utdrag ur en intervju, som Radio Kolo gjorde med mig för cirka två månader sedan. Intervjun gjordes på det syriska arameiska språket, i samband med utgivningen av min bok ”Syrianer Araméer genom historien”. Dikran Egho, som har publicerat många ”spektakulära” artikla, i ESNA, försöker i sin ”fria” översättning av intervjun framställa sig som sanningens väktare. Han gjorde ett genomtänkt urval av delar från intervjun i fråga som han ryckte ur sitt sammanhang. Allt för att passa in och tjäna hans agenda och göra en ännu populistisk, spekulativ artikel och dra till sig uppmärksamhet.

Nedan skulle jag vilja säga följande:

        När intervjuaren frågade mig om anledningen till ”fientligheten” mellan mig och dem som kallar sig för ”assyrier” – vilka i själva verket är araméer syrianer, svarade jag följande: ”därför att jag aldrig har erkänt eller samarbetat med dem, varken i hemlandet eller här i Sverige sedan jag prästvigdes år 1981- något som jag aldrig kommer att göra heller! Lägg därtill mina gärningar såsom startandet av språkkurserna i det syriska språket, bildandet av Syrianska scoutkåren i Botkyrka samt olika välgörenhets- och sociala kvinnokommittéer, föreläsningar, publicering av artiklar där jag avslöjade förvrängningen och förfalskningen av fakta, vilka denna grupp, har gjort sig skyldig till när det gäller den sanna syrianska arameiska benämningen för både vårt folk, vårt språk och vår kyrka. På grund av allt detta samt andra ställningstaganden som inte var i linje med deras lömska policy, har de betraktat mig som en fiende. Men, som kristen och präst, går jag enligt Herrens budskap: ”älska era fiender, välsigna dem som förbannar er”.  Jag har inte, och kommer inte, att hysa agg mot någon enskild person eller grupp. Men de anser, i enlighet med deras politiska övertygelse, att alla som är av en annan åsikt än deras eller som inte delar deras lömska syften deras fiender. Det är vad tiden har visat och än i dag visar sig”.

        På frågan om möjligheten till politiskt samarbete i regionen, där man bygger broar mellan vårt folk i syfte att bryta det rådande mångåriga ”dödläget” genom möten eller dialoger i föreningslokaler eller i kyrkor med mig som frontfigur, svarade jag så här ”Det här är svårt! Anledningen är att det är ett känsligt läge, i synnerhet för mig som anser det vara ett mycket övermäktigt initiativ att ta i nuläget.

        När jag fick frågan om möjligheterna att anordna en gemensam politisk aktivitet mellan syrianer araméer och assyrier och kaldéer, svarade jag ”jag har redogjort för min personliga ståndpunkt i min bok ”Araméerna syrianerna genom historien”. Denna ståndpunkt står jag fast vid till 100 %. Där kan man bl a läsa att jag har för ett sådant initiativ ställt som krav att de syrianer araméer som kallar sig assyrier skall först överge detta namn och registrera sig som syrianer hos de lokala och statliga myndigheterna…”. (Den som är intresserad, kan själv läsa detta kapitel i boken i fråga sid 144-145, för att ta del av min ärliga och glasklara ståndpunkt gentemot den assyriska benämningen, som jag helt förkastar och tar avstånd ifrån.

Detta är en kort sammanfattning av vad som diskuterades under Radio Kolo-intervjun. Härvidlag skulle jag vilja betona och med bestämdhet deklarera att det inte finns något som kan få mig att överge eller sälja mina fasta principer. Inte heller finns det något som kan få mig att ändra min ståndpunkt när det gäller den sanna syrianska arameiska benämningen på vårt folk och vår nation. Jag har alltid på det bestämdaste förkastat den ”assyriska” benämningen, och kommer så att göra för alltid! Jag är stolt över min syrianska arameiska identitet: folk, språk och kyrka och kommer alltid att vara det i alla sammanhang!

Till Dikran Egho (och hans gelikar) vill jag bara säga att folk är trötta på er s.k. populistiska journalistik, som bygger på grundlösa påståenden och billiga, vilseledande omskrivningar i syfte att tjäna era ideologiska syften samt dra uppmärksamhet och kompensera för ett mindervärdeskomplex. För övrigt, finns intervjun i sin helhet inspelad hos mig och alla som vill ta del av den är välkomna att lyssna på den!

Jag vill avluta med ett citat från den store arameiske vismannen Ahikar: ”Må solen ej lysa över den som inte är stolt över sin faders och mors ursprung”!

Av: Fader Chabo El Khoury

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt