Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

En tillflyktsort för araméerna

Av: Daniel Bart

 071127

Folket vars nationella ursprungliga språk är arameiska har länge lidit av identitets förvirring. Många talar arameiska som sitt första språk medan andra såsom libanons maroniter lär sig det som sitt andra språk som en del av sin religiösa utövning. Dessutom talas judeo-arameiskan tradionellt som ett etniskt språk av kurdiska judar och judar från iranska Azerbajdzjan.

Arameiska folkgrupperna har gjort anspråk på att vara "phenicier", "kaldéer","syrianer",och "assyrier".Under de senaste åren har äntligen en rörelse för en självständighet i den arameiska delen av Libanon för de kristna, mandeérna och muslimska araméerna uppstått bland araméer i diasporan i Europa. De flesta araméer är kristna men det finns även en muslimsk arameisk grupp i Syrien likaså en mandeisk som tradionellt har levt i Irak och iranska Arabistan.

Om man kommer överens om att reducera Libanon till sin historiska storlek (d.v.s den maronitiska regionen) när Syrien väl blir fritt och avskaffad skulle det ge en tillflyktsort för de arameiska flyktingar från Irak och resten av Mellanöstern. En arameisk hemma nation skulle bli en lojal västerländsk allierad, en vän med Israel och utsikterna för etablering av en ordentlig liberal demokrati skulle bli ganska goda.

Arameiskan skulle etableras som det första officella språket och all undervisning i de statligt finansierade skolorna skulle bli på arameiska. En självständig arameisk Libanon skulle instifta en repatrierings lag (återförande till hemlandet) som skulle tillåta alla medlemmar av den arameiska nationen som lever i andra länder att immigrera till Libanon. Detta är välbehövligt för de arameiska flyktingarna som inte skulle behöva söka en fristad i Europa eller Nordamerika. Den 4000 palestinska invånarna i staden Dbayeh  norr om Beirut, av vilka de flesta är födda där borde beviljas det libanesiska medborgarskapet, förutsatt att de lär sig arameiska och går med på att svära en loyalitets ed för den arameiska nationen.Vissa angränsande regioner, såsom den grek orthodoxa regionen norr om den maronitiska regionen kunde möjligtvis tänka sig att bli en del av den arameiska staten eftersom den skulle bli övervägande kristen och de borde bli accepterade förutsatt att de går med på att förena sig med den arameiska nationen och anamma det arameiska språket.

Översatt från engelska

http://democraticinterests.blog.com/2349528/

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt