Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Det är vi som är suryoye!

090602


Av: Josef Kalkan


BLOGG Under derbyt bjöd AFF-klacken på deras tifo med texten "Suryoye D-henun Othuroye". Detta är ett känt stycke ur den syrisk ortodoxa patriarken "Mor Michael Rabos" (1126-1199 e.kr) historiekrönika- som utnyttjades på ett skickligt sätt av den assyriska falangen.


När Jean Baptist Chabot släppte ut första upplagan av sin tolkning av Mor Michael O Rabos krönika missade han att lägga till ett kommatecken och benämningen oromoye. Resultatet blev till vad alla fanatiker vill läsa "Othuroye D-henun Suryoye". I den första upplagan ser man tydligt att det står "Shmohe d-'ame d-ith l-hun sefro d-men bnayo d-Shim" i underrubriken men inget om oromoye i brödtexten. När man läser vidare i Mor Michaels O Rabos krönika, sid 11, står det: "Bnay Shim: othuroye. kaldoye. ludoye. Oromoye D-henun Suryoye. 'ebroye. Forsoye"

Felet åtgärdades år 2006 i en ny upplaga – (av: dayroyo Isa Aygur, prästen Mushe Görgun, prästen Steffanos Budak, Iskender Demirel, malfono Eliyo Seven beth Qemez och sponsor Gabriel Yalgin från Göteborg) - som publicerades med den korrekta tolkningen "Shmohe D-'ame d-ith lhun Sefro, d-men Bnayo d-Shim: Kaldoye. Othuroye, Oromoye D-henun Suryoye. 'Ebroye. Forsoye. Modoye. Araboye."

Chabot gjorde ett misstag och även den assyriska sidan har gjort ett misstag genom att kasta om det felet från "Othuroye D-henun Suryoye" till "Suryoye D-henun Othuroye". Begå inte samma misstag utan lär er istället av det.

Det är vi som är suryoye!

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt