Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Kommentar till artikeln ”Vi släpper aldrig vår yttrandefrihet” i VLT den 4 februari 2006 i Signerat av huvudredaktör Elisabeth Bäck

Hot avgör yttrandefrihetens gränser

Det är ett skrämmande budskap som förmedlas till läsarna av en anhängare till yttrande- och tryckfriheten, huvudredaktör Elisabeth Bäck, i artikeln ”Vi släpper aldrig vår yttrandefrihet” under kolumnen Signerat lördagen den 4 februari 2006 i VLT. Budskapet lyder:

Om publicering av material, här Muhammedbilderna, leder till terrorhandlingar, brända ambassader och ekonomiska förluster så är de kränkande och bör därför inte tryckas. Om liknande material, Ecce Homo bilderna av Jesus som Bäck valde att publicera och koppla till sin artikel, inte får samma konsekvenser, dvs att inga grupper som tydligt har känt/känner sig kränkta av materialet inte tar till våldshandlingar eller kan utgöra någon större fara för medborgarna eller landets ekonomiska välmående, så är det okej att publicera.

Det är väl känt faktum för VLT:s huvudredaktör Bäck att många människor tillhörande Katolska kyrkan, österländska kyrkor, som t ex Syrisk Ortodoxa Kyrkan och Kaldeiska Kyrkan, Grekisk Ortodoxa kyrkan, Koptiska kyrkan, Pingstkyrkan och många andra frikyrkliga samfund, vilka tillsammans representerar flera hundra tusen människor i Sverige, kände sig mycket kränkta av de bilder som ingår i Ecce Homo utställningen i samband med dess tillkomst för några år sedan. Då publicerades bilderna i media och de visades t o m i riksdagshuset. Då var det väldigt viktigt att försvara yttrande- och tryckfriheten. Då behövde redaktörer vid olika tidningar inte ta hänsyn till några våldsamma konsekvenser från dem som kände sig kränkta. Då var yttrande- och tryckfriheten det viktigaste och inte huruvida vissa grupper kände sig kränkta av de publicerade bilderna.

Bäck skriver i sin artikel att ”Yttrande- och tryckfrihet måste hanteras med omdöme. Det handlar om etik och moral” och därför kommer till slutsatsen att ”Om VLT hade valt att publicera Muhammedbilderna hade det uppenbart kränkt många muslimer”. Med samma logiska resonemang borde Bäck ha avstått från att publicera Ecce Homo bilden som kopplats till artikelns titel ”Vi släpper aldrig vår yttrandefrihet”, eftersom denna bild och liknande bilder har kränkt/kränker flera hundra tusen kristna i Sverige. Ett sådant agerande från Bäcks sida hade gett henne trovärdighet. Nu framstår hon som inget annat än en hycklare.

Den största faran i Bäcks artikel är att hennes ställningstagande om yttrande- och tryckfrihet har ett pris, tillräckliga våldshandlingar kan få henne att göra avsteg från denna så viktiga grundpelare för demokratin. Om Bäck är representativ för yrkeskåren så är det en skrämmande framtid vi går till mötes. Bäcks historiska reflektion om att vi ”… under århundraden arbetat oss fram till denna underbara frihet, att tänka och tycka vad vi vill, och för rätten att uttrycka dessa tankar, i tal och text. Det skall ingen komma och ta ifrån oss nu” klingar illa med hennes agerande. I själva verket har Bäck med sin artikel just medverkat till att påbörja raserandet av den frihet hon säger sig vara försvarare av.

Shleymun Dag 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt