Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

De 4 senaste åren av konflikten Israel/Palestinier

4 år av konflikt

FÖRORD

Den 29 september 2000 började det nuvarande våldet mellan israeler och palestinier. Till en början verkade det vara ett mindre uppror; massdemonstationer, stenkastning och civil oreda. Men detta förbyttes ganska snart och terroristorganisationerna tog över – Den Palestinska myndighetens kontroll avtog och till slut var deras roll omvänd och de började uppmuntra terroraktiviteter mot Israel.

Under förhör med medlemmar av Fatah – Marwan Barghouti, Nasser Awis, Nasser Abu Hamid och Ahmed Barghouti, av ISA (Israel Security Agency) framkom det att Yasser Arafat hade godkänt bidrag till Tanzim- terrorister medveten om att pengarna skulle användas till attacker mot civila israeler. Det framkom också att PA:s vapengömmor användes för distribution av ammunition till terroristerna.

De två första åren av konflikten krävde många liv: 2001 blev 207 israeler dödade och under 2002 steg siffran till 452. Under detta år skadades också flest människor sedan konflikten startade – 2.309. 

På Pesach-kvällen i april 2002, attackerades Park Hotel i Netanya varvid 28 dog och ytterligare 65 personer skadades. Till följd av denna attack som utfördes av Hamas i Samarien, startade Israel ”Operation Defensive Shield”, som fokuserade på terroristernas infrastruktur i Samarien. Tack vare denna kampanj och den operation som följde, skadades terroristernas infrastruktur, speciellt i Samarien. Samtidigt sjönk antalet självmordsattacker, under 2002 ägde 60 attacker rum, medan det under 2003 sjönk med mer än 50% till 26 självmordsattacker. Antalet döda sjönk också kraftigt från 452 döda under 2002 till 214 döda under 2003. Under 2004 sjönk denna siffra ytterligare och fram till september 2004 har 97 personer dödats.

Ytterligare en viktig faktor i det sjunkande antalet döda och skadade är färdigställandet av den första delen av säkerhetsstängslet från Salem till Elkana under augusti 2003. Under de 34 månaderna som gick mellan början av konflikten och upprättandet av säkerhetsstängslet, har terroristorganisationer i Samaria utfört 73 attacker (självmordsattacker eller bilbomber) i Israel där 293 israeler dödats. Sedan augusti 2003 har terroristorganisationerna endast lyckats utföra 6 attacker i vilka 30 civila israeler dödats. Detta är en minskning med 84% av antalet dödade jämfört med perioden september 2001 till juli 2002.

Här följer data för att ge en översikt av den konflikt som Israel har genomgått under de gångna fyra åren

4 år av konflikt 

Antalet personer dödade från början av konflikten till september 2004

Totala antalet dödade sedan början av konflikten – 1017; 70% av dem var civila israeler och 30% från säkerhetsstyrkorna.


 

 

Antalet skadade personer från början av konflikten och till september 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet skadade sedan början av konflikten – 5.598 israeler. Av dessa var 82% civila israeler och 18% från säkerhetsstyrkorna.

Antalet självmordsattacker sedan början av konflikten

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala antalet självmordsattacker under fyra års konflikt - 138

Antalet skjutningsattacker sedan början av konflikten


 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal skjutningsattacker under fyra års konflikt – 13,730

Antal Kassam-missiler sedan början av konflikten

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal Kassamattacker under fyra år av konflikt: 313. Totals avfyrades 460 missiler

 

Antal terrorister som undanröjts sedan ”Defensive Shield” inleddes april 2002


 

Totala antalet terrorister som undanröjts: 6.964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekten av säkerhetsstängslet påverkar terroristorganisationerna i Samarien att operera

 

Under de 34 månaderna  från början av konflikten den 29 september 2000 och fram till upprättandet av säkerhetsbarriären, utförde de operativa organisationerna i Samarien 73 massmordsattacker (självmordsattacker eller bilbomber) inom Israel som dödade 293 israeler och skadade 1.950. Under året mellan augusti 2003 och augusti 2004 lyckades terroristorganisationerna i Samarien utföra endast 5 massmordsattacker inom Israel som dödade 28 israeler och skadade 81. En jämförelse visar en stark minskning i antalet attacker som utfördes inom Israel av terroristorganisationerna i Samarien sedan säkerhetsstängslet byggdes.

 

Den första delen av säkerhetsstängslet som upprättades för att störa och kväsa möjligheterna för infiltrerande terrorister från terroristorganisationerna i Israel att utföra självmordsattacker mot civila, var färdig juli 2003 med 130 km genom Samarien från Elkana till Salem. Under samma period uppfördes ytterligare två sektioner i den norra och södra delen av Jerusalemområdet. Steg 2 av säkerhetsstängslet går från Salem till den jordanska gränsen söder om Tirat Zvi och är 60 km lång av vilka 40 km är operativa idag och resten av de 20 km kommer att bli färdiga under oktober 2004.

 

Antalet dödade personer i attacker från Samarien mellan september 2000 och augusti 2004

 


 

 

 

 

 

 

Under perioden augusti 2003 – augusti 2004 sjönk siffran med 84% i antalet dödade jämfört med perioden mellan september 2001 – juli 2002

Antalet skadade i attacker utanför Samarien mellan september 2000 – augusti 2004

 

 

 

 

 

 

Under perioden augusti 2003 – augusti 2004 minskade antalet skadade personer med 92% jämfört med perioden september 2001 – juli 2002

 I förhör med terrorister från de olika terroristorganisationerna i Samarien verkar det som säkerhetsstängslet verkligen innebär ett stort hinder för terroristernas infrastruktur att infiltrera terrorister in till Israel för att utföra attacker. Dessa terrorister har under förhör sagt att p g a barriärens existens så har de varit tvungna att hitta mer komplicerade sätt att få in självmordsbombare in till Israel. De har därför börjat utföra attacker i områden där säkerhetsstängslet ännu inte är färdigt och i områden i Judéen där säkerhetsstängslet ännu inte finns.

Här följer ett exempel på säkerhetsstängslets effekt på terroristaktiviteten i Samarien enligt vad som framkommit i ett ISA-förhör:

Amjab Abidi, som var ansvarig för Islamiska Jihad i Jenin och som låg bakom ett antal attacker och attackförsök inklusive självmordsattacken på Maxims restaurang i Haifa, har gett detaljerade uppgifter om säkerhetsstängslets effekt att utföra de attacker som han planerat. Under förhöret medgav Abidi att när han tillsammans med Salah Jaradat, en terrorist från Islamiska Jihad som dödades under strider med säkerhetsstyrkorna i juni 2003, koncentrerade de sig på att få in de som skulle attackera via Bartaa och Yabad Tura-området. Senare när säkerhetsstängslet fortskred så var de tvungna att ändra attackmålen mot Gilboa-området österut för att konstruktionen av barriären till Jordandalen ännu inte var färdig där. Under detta förhör förklarade Abidi att om stängslet hade varit färdigt ända till dalen, så skulle terrorister från alla organisationerna behöva tänka ut helt andra vägar att utföra attacker.

Här följer ett exempel på hur man lyckats avvärja en attack tack vare säkerhetsstängslet:

Den 3 december 2003 lyckades man avvärja en självmordattack av Islamiska Jihad genom att gripa självmordsterroristerna, Munir Rabiya och Murad Zeitoun i byn Bardaleh som ligger nära pre-1967 års eldupphörlinje. Den dagen när attacken var planerad for de två 08.30 beväpnade med bombälten. De for från Jenin i taxi till byn Burqin och tog sedan en annan taxi till El Mughayir och sedan till Bardaleh, ett område där upprättandet av säkerhetsstängslet ännu inte var färdigt. I Bardaleh stoppades de av säkerhetsstyrkorna. Bombbältet som de hade gömt i byns moské hittades och sprängdes. Abu Zeitoun sade i sitt förhör att de hade planerat att resa med taxi från Bardaleh till Wadi Ara och sedan till Afula eller till en skola i Yokneam (dessa två mål hade observerats av Abu Zeitoun som tidigare hade arbetat i dessa städer).

Om man tittar på kartan så kan man se att vägen som de två färdades för att nå Bardaleh, och där de hade planerat att passera in till Israel, är lång och besvärlig och att byarna genom vilka de gick innan de greps (Burqin, El Mughayir och Bardaleh) ligger sydväst eller öst från Jenin medan Afula och Yokneam ligger nordväst om Jenin.

När man tvingades att gå runt säkerhetsstängslet fördröjde detta terroristerna från att nå sitt mål och möjliggjorde för säkerhetsstyrkorna att stoppa dem på en plats som är långt borta från tätbebyggda platser.

Samverkan mellan terroristorganisationer i områdena under konfliktens gång

Exempel på större attacker som utförts genom inter-organisatoriskt samarbete under 2004:

v      Januari 2004 – Hamas och Tanzim tillsammans, utförde en självmordsattack vid Erez gränsövergång och 4 israeler dödades. I april 2004 ägde ytterligare en självmordsattack rum vid Erez-övergången genomförd av de två organisationerna och ytterligare en israel dödades.

v      Mars 2004 – gemensam självmordsattack av Hamas och Tanzim i Ashdods hamn och 10 israeler dödades.

v      Augusti 2004 – ledaren av Tanzims militära gren i Betlehem, Adnan Abiat och en Tanzim terrorist Rateb Naghan arresterades vid French Hospital i Betlehem. De två hade gömt sig där en längre tid där de fått hjälp av sjukhuspersonalen.

Planerade attacker av palestinier på deras arbetsplatser i Israel:

 

v      Augusti 2002 – en Jerusalem-cell upptäcktes som kontrollerades av Hamas terrorister i Ramallah som försökte utföra attacker mot tåg och tankbilar efter att ha utfört självmordsattacker i Café Moment i Jerusalem och i Hebrew University i Jerusalem. Muhammed Odeh som bor i östra Jerusalem placerade bomben i universitetets kafeteria där han arbetade med byggnadsarbeten. Han gömde bomben dagen före utan att någon anade något. Nästa dag kom han till arbetet som vanligt.

Wasam Abasi också från östra Jerusalem arbetade i Holon-området. När han åkte till arbetet såg han en biljardklubb som han beslöt var ett potentiellt mål.

Augusti 2004 – Murad Alan bodde nära Betlehem och har ett israeliskt ID. Han arresterades efter att Tanzim rekryterat honom för att utföra en självmordsattack i Filter Café i Jerusalem där han arbetade som kock.

Kidnappningar:

Under konfliktens gång har kidnappningar ägt rum:

För att kunna utföra dessa planer har terroristorganisationerna vanligtvis använt personer som har känt till Israel samt de som kunnat röra sig fritt i landet. I augusti 2004 upptäckte man personer boende i Tel Sheva i Negev som planerade att kidnappa och döda. En annan gång arresterades tre israeliska araber från Kafr Kasem misstänkta för att planera att kidnappa soldater.

Utnyttjandet av humanitär medicinsk hjälp:

Under konfliktens gång så har terroristorganisationerna cyniskt utnyttjat medicinska enheter, fordon och tillstånd för att undgå inspektion av de israeliska säkerhetsstyrkorna och förenkla att utföra  terroristattacker.

 

v      Mars 2002 – Tanzim-terroristen Islam Jibrik arresterades vid en armépostering nära Ramallah när han körde en palestinsk Röda-Halvmåne-ambulans där bombbälten och explosiva ämnen transporterades. Bombbälten hittades under en bår där ett sjukt barn låg tillsammans med sina familjemedlemmar i ambulansen.

 Inblandningen av de palestinska säkerhetsstyrkorna i terroraktiviteter:

 Under Operation Defensive Shield uppdagades det att säkerhetstjänsten inom den Palestinska Myndigheten var djupt involverad i terroristaktiviteter mot Israel. Flera av de som arresterades berättade under förhör om inblandningen av olika element, t o m ledare i säkerhetstjänsten, i terrorism. Från otaliga dokument som beslagtagits får man en klar bild av att de inte förhindrar terrorism utan initierar och kontrollerar attacker mot Israel.

 Den palestinsk säkerhetstjänsten var t ex inblandad i självmordsattacker i Jerusalem den 29 januari, 2004 och 22 februari 2004; självmordsattack i Ashdods hamn i mars 2004, självmordsattacker i Erez industriområde, 26 februari 2004 och 6 mars 2004. detta är förutom att de smugglat vapen till den Palestinska Myndigheten och försett de olika terroristcellerna med vapen.

 Hizbollahs operationer i områdena:

 Hizbollah etablerades av Iranian Revolutionary Guards som kom från Libanon under ”Peace for Galilee”-kriget 1982. Organisationen var mycket aktiv mot Israel under den tid de befann sig på libanesiskt område och sedan Israels armé dragit sig tillbaka från Libanon i maj 2000 så fokuserade de sig på utökade aktiviteter inne i Israel. Hizbollahs aktiviteter är en del av Irans politik gentemot Israel; dvs att förvärra den Israel-palestinska konflikten och utföra terroristaktioner mot Israel även om Hizbollah är en libanesisk organisation som enbart består av terrorister från Libanon.

Hizbollah använder fyra vägar att utföra aktioner mot Israel:

1.         Föra in terrorister och kollaboratörer över gränsen med hjälp av utländska dokument

2.        Etablera en terroristorganisation inne i Israel och i Judéen, Samarien och Gazaremsan

3.        Operationer över gränsen – smuggling av vapen och terrorister

4.       Ekonomiskt stöd till palestinska organisationer och grupper

Hizbollah-aktiviteter med israeliska araber:

Sedan den israeliska armén drog sig tillbaka från södra Libanon i maj 2000 så har Hizbollah upptrappat sina aktiviteter involverande israeliska araber.

Östra Jerusalems inblandning i terrorismen: 

Det bor närmare 250 000 palestinier med israeliska ID-kort i Jerusalem. Av dessa bor cirka 150 000 i östra Jerusalem och resten bor i områden utanför staden.

Sedan början av konflikten så har 150 personer bosatta i Jerusalem blivit arresterade för inblandning i fler än 20 mordattacker i Israel i vilka 163 personer har blivit dödade och fler än 1000 skadade.

Inblandningen från östra Jerusalem är ett välkänt fenomen som har ökat genom åren. Att rekrytera terrorister där var mycket fördelaktigt eftersom de fritt kan röra sig i Israel, deras kännedom om området och deras förmåga att smälta in i den israeliska miljön.

Inblandning av kvinnor i terrorism:

Sedan september 2000 har palestinska kvinnor anslutit sig till terrorismen och både utför och assisterar i attacker. Från januari 2004 till juli 2004 så har man noterat 23 fall i vilka kvinnliga självmordsbombare varit inblandade i jämförelse med förra årets 14 fall.  I alla fallen så har kvinnorna antagit ett västerländskt utseende med korta skolar, moderna frisyrer osv.

De flesta kvinnliga självmordsbombarna är ogifta, ett litet antal är skilda och mammor med barn. De är vanligtvis i 20 årsåldern. Så vitt man vet så har 34% av dessa kvinnor högre utbildning. De flesta kvinnliga självmordsbombarna har högre utbildning än de manliga.

Antal kvinnliga självmordsbombare per år

Inblandningen av barn och ungdomar i terrorism:

Sedan september 2000 har antalet barn som exploaterats i terrorsyfte ökat. Från början av konflikten och september 2004 så har 294 minderåriga barn varit inblandade i terrorism.

Barn och ungdomar mellan 11 och 17 har utfört självmordsattacker och andra attacker i vilka oskyldiga israeliska medborgare har dödats och skadats. Ett stort antal av dessa ungdomar och barn har gripits av säkerhetsstyrkorna innan de har utfört attackerna.

Under natten mellan den 23 och 24 april 2002 försökte tre palestinsk barn, elever i en Gazaskola att infiltrera bosättningen i Netzarim för att utföra en självmordsattack. Det var Ismail Sabah Ibrahim Abu Nada, 12, Ayil Azi Mustafa Khamarnet, 13 och yusuf Bassam Yusuf Zakut, 14. de tre sköts av de israeliska säkerhetsstyrkorna när de försökte ta sig in i bosättningen. Barnen efterlämnade brev till sina familjer i vilka de förklarade att de ville dö martyrdöden.

Palestinska Myndighetens sommarläger: Ungdomarna lär sig använda gevär och att attackera en bosättning

Konfiskering av medel avsett för terrorism:

En del av Israels kamp mot terroristorganisationernas infrastruktur har varit att konfiskera terroristorganisationernas insatta medel i bankerna i områdena. Under den sotora operation den 25 februari 2004 konfiskerades NIS 37.384.649.

Pengarna konfiskerades från Cairo-Amman Bank och Arab Bank in Ramallah huvudkontor.

Kontona tillhörde:

v      Organisationer som var olagliga

v      Islamska Jihad och Hamas

v      Utländska konton från olagliga grupper eller terroristhögkvarter utomlands, t ex Hizbollah.

Kassamraketer:

I slutet av 2001 började Hamas utföra Kassamattacker mot israeliska mål i Gaza och innanför 1967 års eldupphörlinje.

Sedan dess har 313 Kassamattacker utförts, 81 av dem på Gazaremsan och 230 riktade mot israeliska mål innanför eldupphörlinjen. Detta har resulterat i att 2 israeler dödats och 34 skadats.

v      2001 utfördes 7 Kassamattacker

v      2002 utfördes 42

v      2003 utfördes 105

v      sedan början av 2004 har 159 Kassamattacker utförts

Kassamraketerna är gjorda av delar av gatlampor fyllda med explosivt material.              

Tunnlar som används för terrorism:

v      Läge – de flesta tunnlarna är koncentrerade i gränsområdet mellan Gazaremsan och Egypten och är grävda för att smuggla vapen.

v      Längd – terrororganisationerna har låtit gräva tunnlar som är upp till hundra meter långa.

v      Djup – djupet är mellan 6 – 10 meter, beroende på jordart.

v      Ingångar – ingångarna är gömda inne i bostadshusen eller på andra dolda ställen.

v      Inne i tunneln – långa tunnlar behöver ventilation och har ibland också kompressorer.

v      Kostnad – det kostar minst $ 15 000 att gräva ut en tunnel

Tunnlarna används i terroristsyfte

Sedan konflikten startat så har man upptäckt 98 tunnlar under bostadshus i Rafah in till Egypten vilka senare användes för att smuggla vapen från Egypten till Gazaremsan.

Tunnlarna är ett mycket effektivt sätt att komma förbi säkerhetsstyrkorna.

Den 27 juni 2004, utförde Hamas en attack med en tunnel som var packad med explosiva medel som sprängdes under Orkhans armépostering varvid en soldat dödades och 5 skadades.

Den 26 february 2004 dödades en soldat när två terrorister attackerade en armépostering vid Erez gränsövergång under beskjutning och med handgranater.

Den 17 december 2003 exploderade en stor bomb på minst ett halvt ton under Hardons armépostering.

Vapen som smugglats genom tunnlarna från Egypten (baserat på beslag) januari – september 2004:

v      2 000 kg granater

v      580 000 ammunition till lätta vapen

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt