Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

En ny isrealisk lag ger de kristna isrealerna rätten att ändra sin identitet till den arameiska.

 

Israel blev den första staten i världen med att erkänna det arameiska folkets nationella identitet som araméer. Detta historiska beslut tillkännagavs i det isrealiska parlamentet, Knesset i Jerusalem, onsdagen 18 januari. Ett glädjande besked för hela det arameiska folket runt om i världen som blev befriad från tvånget att bekänna sig till arabismen. Den nya lagen tillåter de kristna i Israel att ändra sin identitet till arameiska utan några administrativa avgifter. Majoriteten av parlamentet godkände den nya lagen. Endast 4 röster från vänsterpartiet Meretz röstade emot.

Den största israeliska tidningen Yedioth Ahronoth skriver: ”Justitieminister i den israeliska regeringen Ayelet Shaked godkände på söndag ett nytt lagförslag som ger de kristna i Israel som idag går under den arabiska identiteten och som vill ändra det från arabiska till arameiska, rätten att gör det”. Vidare uppger tidningen att ministern godkände ett lagförslag som riksdags ledamoten Oded Fourier, från partiet Yisrael Beiteinu, "Vårt hem Israel", och som syftar till att i framtiden underlätta för de icke arabiska muslimer att få kalla sig för araméer och inte araber, kostnadsfritt och utan några som helst administrativa hinder som kan sätta stopp för denna önskan. Enligt tidningen syftar denna åtgärd till att underlätta för de kristna eller de som vill ansluta sig till den israeliska försvarsmakten att komma med dokument som bevisar deras arameiska identitet istället för den arabiska.

Förutom möjligheten att kunna registrera sig själva, ger den nya lagen föräldrarna rätten att registrera även alla omyndiga familjmedlemmarna.

Arameiska Demokratiska Organisationen framför sin tacksamhet till det Israeliska parlamentet för deras tappra beslut att erkänna det arameiska folkets nationalitet och uttrycker sina gratulationer till det arameiska folket runt om i världen för detta historiska erkännande.

Tack Israel. Stolt över detta land.

Arameiska Demokratiska Organisationen

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt