Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

 
Dagens Nyheter
En utskrift från Dagens
Nyheters nätupplaga, DN.se.

Publicerad 10 dec 2004 23:07

Förbannelserna över USA haglar i moskén
 

Per Jönsson Per Jönsson

Teheran. Många tusentals strupar vrålar unisont: "Död åt Israel! Död åt USA!" - i respons på den gamle ayatollans förbannelsedom över Ariel Sharon och George W Bush som "vilda och blodtörstiga monster som förtrycker de palestinska och irakiska folken".

 
Fredagsbönen, en av de dagliga fem bönetillfällerna i islam, vördas av alla utom en denna dag - den lille pojken hade annat att tänka på.Inte på många år har jag sett så många människor besöka fredagsbönen på Teherans stora statliga universitet mitt i city vid Revolutionsavenyn - trots att fredagens flödande sol över den alltjämt grönskande huvudstaden snarare hade kunnat locka till lättsamma utomhusaktiviteter.

Under reformpresidenten Mohammad Khatamis första hoppfulla period strax innan sekelskiftet var universitetsmoskén sällan ens halvfylld när ayatollorna besteg predikstolen. Då fördes samhällsdebatten mestadels utanför bönehusen, och till och med många höga mullor fann att de kunde vinna större publik genom att framträda i massmedier eller på världsliga massmöten.

Nu däremot hade universitetsmoskén fyllts till sista plats. Kanske, menar somliga vi pratar med, för att de ortodoxa ayatollornas offensiv mot all reformpolitik på senare år också tvingat fram religiös rättning i gräsrotsleden. Kanske, menar andra, för att Irans ordkrig med USA om iranska kärnteknikprograms vara eller icke vara har skrämt många troende att demonstrera lojalitet mot makthavarna.

Här sitter, ligger, står, knäfaller och skanderar alltså ett tiotusental bedjande i vad som bäst skulle beskrivas som en "fackverksmoské". Egentligen ett regn- och solskydd stort som en fotbollsplan: järnrör i ett ändlöst sicksackmönster uppburet av ett femtiotal pyloner, med slitna mönstrade mattor över hela markytan. Samt, förstås, en särskild kvinnoavdelning, ungefär en handbollsplan stor med långt enklare skydd mot vädrets makter.

Ayatolla Emami Kashani uppehåller sig länge vid begreppet fundamentalism. Han tillhör normalt de mer färglösa ayatollorna, ett slags medelvägsman mellan ultraortodoxa hökar och pragmatiska reformistpräster, fast med åtskilliga uppdrag i centrala maktorgan.

Denna fredag vägrar dock ayatollan att höra talas om medelvägar.

- Det är fundamentalismen som utgör själva kärnan i islam, förkunnar han och hänvisar till profeten Muhammeds ovillkorliga (fundamentalistiska) påbud om att alla muslimer ska vara ett, med Allah som enda gud. Det vill säga: bara genom "islamisk enighet" kunde Muhammed och hans närmaste efterföljare skapa en enda mäktig muslimsk gemenskap för mer än tusen år sedan.

Islams fiender, fortsätter ayatolla Kashani, försöker däremot splittra den muslimska världen, främst genom att kategorisera muslimerna i fundamentalister och icke-fundamentalister. Och de senare säger sig USA och västvärlden vilja vara vänner med - medan man däremot gör allt för att krossa fundamentalisterna i Iran och annorstädes.

Efter fredagsbönen utbryter livliga diskussioner ute på Revolutionsavenyn om vad det kan innebära att vara fundamentalistisk, alltså renlärig muslim när frågan gäller iransk kärnteknologi. En man, som säger sig vara geolog men inte vill uppge sitt namn, tycks liksom ayatolla Kashani inte veta av någon medelväg:

- Antingen är vi iranier slavar under USA, eller så skaffar vi kärnvapen och först då upphör vi att vara slavar.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=353842&maNo=-1

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt