Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

En Kristen Fristad i Mellanöstern

18.01.12 | 
Livet för de kristna minoriteterna i Mellanöstern har blivit allt värre under de senaste åren. Förföljelser, trakasserier och våld har ökat och livet blir allt svårare. Det finns däremot ett land, ungefär lika stort som Småland, i vilket utvecklingen har gått åt motsatta hållet. De kristna i Israel lever allt bättre och deras välstånd ökar stadigt.
DN rapporterade igår att över 200 miljoner kristna lever under ständigt hot om våld och att ytterligare 450miljoner trakasseras i sin vardag. Israel har samtidigt tagit emot flyktingar från kringliggande länder såsom Nigeria, Sudan (Sydsudan och Darfur), Nya Guinea, Eritrea med flera. Detta visar på ett trendbrott. Tidigare så har Israel varit en tillflyktsort för det judiska folket som flytt undan förföljelser eller sökt ett bättre liv. Nu Har landet även kommit att bli en fristad för utsatta människor från samtliga religioner och etniciteter.

I den bibliska och natursköna staden Nasareth, bara ett stenkast från Genesarets sjö, finns den högsta koncentrationen av kristna i Israel, tätt följt av Jerusalem och Haifa. Dessa städer är inte bara bibliskt viktiga och har nära till heliga kristna platser, de är även nav för expanderade hightech industrier.  I september så berättade Israelidag om den blomstrande inkubator-plattformen som hjälper arabiska startup-företag att etablera sig på marknaden. Som ett resultat av integrationsarbetet så ligger arbetslösheten bland kristna i israel på 4.9%, lägre än snittet för hela landet.

 

Att se Jaffa i jultid är något som de flesta bör uppleva. Medan du går bland hundraåriga hus i en stad med en 4000 år lång historia kantad av palmer så möts du av juldekorationer såsom granar och tomtar. Stiger du sedan in i St Peterskyrkan så ser du ljusprydda granar på var sida om altaret.

Den kristna minoriteten i Israel uppgick på julafton 2011 till 2% av av israels befolkning. 80% av dem är kristna araber och de övriga är senare immigranter. Vad som är glädjande att se är att allt fler studerar på universitet och därmed utgör ett löfte om större framgång i framtiden. En högre procent av kristna studenter än judiska studenter har gått vidare till universitetsstudier, detta kan bero på att de kristna studenterna har haft de bästa resultaten på de nationella examineringsproven av samtliga minoriteter i landet.  Populäraste ämnet bland de kristna studenterna är juridik, vilket upptar 11.6% av studenternas tid.

Sedan 1967 så har de heliga platserna belägna i Israel varit tillgängliga för samtliga religioner. Du kan enkelt börja morgonen med att skåda ut över havet vid St Peterskyrkan i Jaffa för att 2 timmar senare vandra längs med Via Dolorosa i Jerusalem till den heliga gravens kyrka och avsluta dagen med solnedgång över Bebådelsekyrkan vid  Genesarets sjö. Sedan Israel fick kontroll över östra Jerusalem så har ett av huvudmålen varit just att dessa platser skall var tillgängliga för de som önskar besöka dem och be där. Under allt för många år var dessa platser stängd. Judar kunde inte besöka, den då Jordanskkontrolerade, klagomuren och det var näst intill omöjligt för kristna att besöka sina heliga platser i Jerusalem. Detta har ändrats och Jerusalem, helig för tre religioner, är nu tillgänglig för utövare från samtliga religioner.

Israel grundades för att bli ett hem för det judisk folket. Det grundades på demokratiska grunder för ett folk som ville undslippa förföljelse och återvända till sitt historiska hemland. Idag så har det kommit att bli en garant för all världens folk att deras heliga platser högtidshålls och att deras möjlighet att besöka den garanteras.

Läs Mer: DN Världen Idag 2 Dagen 2 3 4 5

http://israelidag.se/en-kristen-fristad-i-mellanostern/

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt