Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Arameiska ungdomar från Europa och Mellanöstern på ledarskapsutbildning i EU:s högkvarter

 

 

Av: Jean Azar

20110625

OMVÄRLDEN Bahro Suryoyo har tidigare rapporterat om Syriac Universal Alliances (SUA:s) försök att rekrytera framtidens arameiska (syrianska) ledare. SUA Youth Academy förbereder nu unga ledarförmågor till ett utbildningsprogram i Strasbourg i Frankrike.

Nu har Syriac Universal Alliance ungdomsakademi (SUA Youth Academy) fått ihop ett 30-manna starkt gäng med ledartalanger som kommer att åka iväg till Frankrike idag.

 Utbildningsprogrammet som går under namnet "1st International Aramean Young Leadership Training Programme: The Road to the Future" pågår i åtta dagar och syftar till att bekanta de unga arameiska (syrianska) deltagarna i SUA:s arbete. Men huvudsyftet är att utbilda dem i organisationsarbete på nationell och internationell nivå.

 En av deltagarna är Bahro Suryoyos ansvariga utgivare, Emanuel Barhaido. Redaktionen ställde några ledande frågor till honom om utbildningen och hans deltagande i kursen.

 Vilka förväntningar har du på ledarskapskursen i Strasbourg?


– Jag förväntar mig en hög och intensiv utbildning där vi ges stora möjligheter att utvecklas i arameiskt (syrianskt) ledarskap, identitet och medborgarskap. Men också att vi får ett gott utbyte av idéer av andra arameiska (syrianska) ungdomar runt om i världen.

Vad är syftet med mötet?


– Syftet är just att arameiska (syrianska) ungdomar ska få en utbildning inom ledarskap, identitet och medborgarskap. Att vi sedan ska ta med oss detta och implementera dessa kunskaper i våra diasporaländer och utvecklas till att bli goda och framstående ledare för ett statslöst folk mot en bättre och säkrare framtid.

Varför just Strasbourg?


I Strasbourg har Europaparlamentet sitt säte. I staden har också Europarådet sitt huvudkontor. SUA Youth Academy arrangerar kursen tillsammans med European Youth Centre in Strasbourg (EYCS), ett underorgan till Council of Europe, som också har sitt säte här.

Hur har deltagarna till mötet valts ut?


Urvalet skedde genom en skriftlig ansökan och man var först tvungen att uppfylla vissa kriterier. Man fick också berätta lite om sig själv, vilka erfarenheter och meriter man har från tidigare arbete för arameiska (syrianska) frågor. Man fick också motivera sin ansökan och förklara sitt intresse för det här projektet.

Har SUA varit initiativtagare till något liknande möte förut eller är det här första gången?


SUA har tidigare anordnat ett liknande seminarium men då för bara arameiska (syrianska) ungdomar i Tyskland. Det är första gången man nu har breddat det till ett internationellt plan. Vad jag fått veta så kommer deltagare inte bara från Europa utan också från våra ursprungsländer i Mellanöstern.

Hur kommer resan att utveckla dig som person tror du?


Det är första gången jag deltar i sådant här program. Jag kommer att bära med mig kunskaper som kommer vara väldigt nyttiga i mitt fortsatta ledarskap för det arameiska (syrianska) folket.

 För mer info: sua-ngo.org/youthacademy

Jean Azar

Redaktionen

http://bahro.nu/?aid=742

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt