Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

RASISMEN PÅ STADSBIBLIOTEKET I SÖDERTÄLJE

 

Mannen som skapat förseelsen SVEN-OLOF ANDERSSON

Aram Baryamo

2016-12-12

 Under lång tid har jag besökt Stadsbiblioteket i Södertälje för att hitta litteratur för att skriva mina artiklar. Hittills har det inte varit något problem överhuvudtaget vid mina dagliga besök på stadsbiblioteket. Jag brukar låna hem böckerna och efter att ha läst de i dem flesta fall så köper jag in dem. Men vissa böcker kan vara svåra att få tag på och är slut på bokförlaget. Därför brukar jag kopiera av de viktigaste sidorna för att bevara hemma och skriva artiklarna med källhänvisning. På biblioteket finns det en kopieringsmaskin, man köper ett kort vid disken för 20 kr och får tio kopior. Denna gång hände att mitt kort tog slut och räckte inte för alla sidor jag skulle kopiera. Jag gick till disken för att köpa ett nytt kort, då bibliotekarien Sven-Olof Andersson, ser mig närma mig disken låtsas att inte ha sett mig går bort från den kassan jag närmar mig till, för att inte hjälpa mig. Han går runt pelaren som finns mitt i mellan disken, trots att jag ropar på honom för att köpa kortet så låtsas han varken höra eller se mig. Så plösligt dyker upp en svensk kvinna fram till honom vid en annan kassa på disken för att låna en bok hos denne Sven-Olof. Han struntar fullständig i mig och tar henne före mig. Jag ropade högt på honom, vad han håller på med; ”du kan inte ta henne före mig när jag stod här en tid och ropat på dig för att köpa kort.” Bibliotekarien svarade att han inte såg mig. ”Jag har stått här en tid och ropat på dig, men du låtsas att inte höra eller se mig. Varför gör du så, sådär får du inte göra, svarade jag.” Jag kände mig överkörd och kränkt av bibliotekarien Sven-Olof Andersson som spelade dum att han inte kunde se mig. Det blev lite ordväxling och högt ljud mellan mig och honom och han försvarade sig med att han inte hörde eller såg mig.

 En annan kvinnligt bibliotekarie såg det hela och kom fram till mig så jag kunde köpa ett nytt kort för att kopiera. Folk som fanns på biblioteket uppmärksammade detta och vissa reagerade. Jag kopierade klart och skulle lämna boken på hyllan så kommer en annan svensk man med en ryggsäck på rygg fram till mig. Mannen är alltid i Södertäljes centrum och är känd. Han tror att han är stans maffiabas. Han observerar detta och kommer fram och vill bråka. Jag frågade; ”vem är du och vad har du med detta att göra.” Men det verkade vara en obetydlig fråga för honom och han skulle bara hålla som svensk på bibliotekariens sida. Trots att denne man som spelar ”stans maffiabas” ser hur bibliotekarien uppförde sig mot mig håller han som svensk på hans sida och ger sig på mig. Om han var nykter eller drogad vet jag inte. Jag brydde mig inte om honom, jag gick och frågade en annan bibliotekarie vem chefen är för stadsbiblioteket i Södertälje. Jag fick hennes namn, Ulrika Nyström, heter hon men satt i en annan byggnad, i Stadshuset 500 meter längre bort från Lunahuset där biblioteket finns. Jag fick träffa henne direkt efter händelsen på Stadshuset och berättade det hela för henne och hon lyssnade. Ulrika känner mig sedan tidigare, jag har haft min konstutställning för några år sedan utställd på stadsbiblioteket, och hon visste vem jag var, att jag brukar besöka biblioteket regelbundet. Jag ville underrätta henne att det bibliotekarien gjorde mot mig var inte rättvist och det var kränkande. Jag bad henne tala med bibliotekarien och hoppades hans rasistiska attityd skall ändras mot invandrare, med uppmaningen om att annars göra en polisanmälan mot bibliotekarien. Stadsbibliotekets chef Ulrika Nyström tog till sig historien och beklagade det som hände, men skulle prata med bibliotekarien och höra av sig sen till mig. Ulrika hörde av sig dagen efter till mig och beklagade det som hände, och att bibliotekarien uppförde sig illa mot dig. Men han ljög åter igen för Ulrika och sade att kvinnan han tog före mig var för gammal och hade rollator. Men detta stämmer inte alls. Damen såg hur friskt som helst ut, utan rollator och kunde gå och vänta på sin tur.

 Detta var en fullständigt rasistisk handling av bibliotekarien Sven-Olof Andersson på stadsbiblioteket i Södertälje torsdagen den 8 december. Hans så dumma uppträdande mot mig, som han låtsades att jag inte skulle reagera var bara ett sätt att lura sig själv. Men som tur var kunde vi lösa detta med hjälp av bibliotekets chef utan att göra en polisanmälan. Jag måste påpeka att detta inte är den första gången hänt mot mig, men på andra platser i Södertälje. En annan likadan rasistisk händelse uppstod i bokhandeln i Kringlan huset i Södertälje. Rasism förekommer ofta i Södertälje som jag har kunnat bevittna, ute på stadens centrum eller på arbetsplats, men låtit bli att skriva om. I de flesta fallen när man klagar hos cheferna på jobbet så vidtas åtgärder mot invandraren och anklagas att vara den skyldige. Gör man en anmälan hos polisen så händer det inget. I dem flesta fallen utträder inte polisen brott som begås av svenskar mot invandrare. Det finns åtskilliga fall om detta som bevis som media rapporterar dagligen. I samtal med stadsbibliotekets chef Ulrika Nyström kunde vi lösa detta och lovade att det inte skulle upprepas, men att bibliotekarien får behålla jobbet.      

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt