Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Robert Halef och Annika Eclund (Kd) vill att regeringen ska bidra till bevarandet av det arameiska språket

Den arameiske/syrianske riksdagsledamoten Robert Halef (Kd), har tillsammans med Annika Eclund, också KD, skrivit en motion till riksdagen i vilken man begär att regeringen tillsammans med EU ska bidra till bevarandet av det arameiska språket.

Arameiska Demokratiska Organisationen, ArDO vill framföra ett stort tack till både Robert Halef och Annika Eclund för deras engagemang och uppmanar fler, inte minst arameiska politiker, att följa deras spår och arbeta för det arameiska folkets bästa.


Motion 2011/12:U287 Arameiska

Motion till riksdagen
2011/12:U287
av Robert Halef och Annika Eclund (KD)

Arameiska Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bidra till arameiska språkets bevarande.

Motivering

Araméer är ett folk som sedan 3 000 år, utan avbrott, levt på sina traditionella bosättningsområden i Mellanöstern. Arameiska språket är över 3 000 år gammalt och är araméernas språk. De dominerade också handeln längs gamla Sidénvägen.

Vid slutet av 700-talet f.Kr. var arameiskan ett internationellt språk eftersom det användes inom diplomati, förvaltning och handel. Språket var kommunikationsmedel i Mellanöstern fram till 600 e.Kr.

Arameiska språket är lätt att lära med sina 22 alfabetiska bokstäver. Människor över stora delar av Asien behärskade språket, och det är ett av världens äldsta språk som fortfarande är i bruk.

Jesus talade arameiska, som också var Palestinas språk, och det har utvecklats i olika dialekter med tiden, västsyriska och östsyriska som fortfarande talas av syrianer, kaldéer och assyrier. Arameiska är synonymt med syriska språket och är kyrkospråk i Mellanöstern. Det kommer sig av att kristna minoriteter lever i diasporan på grund av religiöst och etnisk förföljelse, och därför finns arameisktalande invånare även i Sverige. All liturgi i de kristna kyrkofraktionerna i Mellanöstern har arameiska som undervisningsspråk. Nästan samtliga kristna kyrkofraktioner i Mellanöstern har arameiskan som språk idag, såsom syrisk-ortodoxa, nestorianska, kaldeiska, syrisk-katolska, syrisk-protestantiska och maronitiska kyrkan.

Arameiskan tappade sin särställning då arabiska och islam kom till på 600-talet och håller på att dö ut om inget görs för att bevara språket.

Vissa kloster i Turkiet, Syrien, Libanon undervisar fortfarande i språket fast med knappa resurser, och det studeras som hemspråk även i Sverige och i andra europeiska länder i mindre omfattning. Bara i Sverige finns det hundra tusen personer som har det som sitt modersmål. Dessutom finns det forskning och utbildning i arameiska vid Uppsala universitet, även vid universitet i bland annat Tyskland, England och Holland.

För att ett av världens äldsta språk inte ska dö ut behöver Sverige och EU hjälpa till att bevara och utveckla det arameiska språket tillsammans med de berörda kyrkorna.

Stockholm den 3 oktober 2011

 

Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

Annika Eclund (KD)

Annika Eclund (KD)

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02U287

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt