Utländska trupper i Libanon
 

 

Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Utländska trupper i Libanon
 


Kommentar från Lennart Sacrédeus, kristdemokratisk Europaparlamentariker
och ersättare i utrikesutskottet, avseende utrikeskommissionär CHRIS PATTENs svar på Sacrédeus´ fråga om efterlevnaden av FN-RESOLUTION 520 OM TILLBAKADRAGANDE AV ALL UTLÄNDSK TRUPP FRÅN LIBANON:

- Utrikeskommissionär Chris Pattens svar saknar verklighetsförankring och
inger betydande oro för Europeiska Unionens agerande i Mellanöstern och
dess förmåga att spela en konstuktiv och trovärdig roll i denna allt
våldsmma konflikt.

- Uppenbarligen vill inte EU-kommissionen erkänna det hela världen vet,
nämligen att Libanon i själva verket är en lydstat, en vasall, till
Syrien. I själva verket fungerar de 40.000 syriska soldaterna som är
garant och medel för denna maktutövning

Kommissionen svarar bland annat att "närvaron av syriska trupper i Libanon
kan inte jämföras med närvaron av israeliska trupper, vilka ockuperade
delar av södra Libanon fram till maj 2000".
ser man de syriska truppernas närvaro i Libanon som "en bilateral
fråga".

- Utrikeskommissonär Patten och kommissionen gör flera allvarliga felslut:

1) Israel har sedan ett år dragit tillbaka sina trupper för att efterleva
FN-resolutionen. Syrien gör motsatsen och låter s trupper finnas kvar.

2) Israel ockuperade en mindre del av södra Libanon för att hejda
terroristattacker mot städer och samhällen i norra Israel. Syrien
kontrollerar militärt, och politiskt, inte ebart en viss del av landet,
utan hela Libanon.

3) FN-resolutionen 520 markerar att all utländsk trupp skall dras tillbaka
från Libanon. Något undantag för Syrien och dess 40.000 soldater finns
inte inskrivet.

4) Kommissionens tal om "bilateral fråga" där "tidsplanen för det
slutgiltiga tillbakadragandet skulle fastställas gemensamt av regeringarna
i Syrien och Libanon" bygger, uppenbarligen, på uppfattningen om två
likvärdiga, jämnstarka, självständiga och oberoende regeringar och stater.

I stället handlar det om en herremakt med trupp i ett annat land, vilket
det behandlar som sin vasall och lydstat.


Lennart Sacrédeus
E-post: lennart.sacredeus@kristdemokrat.se

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt