Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Dikran tvingades ta bort kristen reklam

Under hotfulla omständigheter krävde tre män att en butik i Rinkeby skulle gömma undan de informationsblad om en kristen konferens som delades ut till kunderna.
– Jag upplever att klimatet har blivit sämre. Några av de muslimska grupperna blir allt mer aggressiva i sitt sätt att agera, säger butiksägaren Dikran Demir.


Det var för en dryg månad sedan som tre kraftigt byggda män kom in i glasmästeributiken vid Rinkeby torg. I butiken fanns informations- och inbjudningslappar till en kristen konferens som skulle hållas i Rinkeby.
Den kristna butiksägaren, Dikran Demir, fanns inte på plats men en av hans anställda tog emot männen.
– De gick fram och pekade på lapparna och sa att vi skulle ta bort dem. Det var ”inte bra för oss” att lapparna fanns där förklarade de. De såg hotfulla ut så jag tog bort lapparna, säger den anställde.
Dikran Demir har varit med om flera incidenter där han känt sig hotad och menar nu att situationen i Rinkeby är på väg att urarta.
– Det verkar som att religionsfrihet för vissa muslimer innebär rätten att konvertera till islam. Under den senaste tiden har vissa ungdomar i området utsatts för starka påtryckningar från muslimska grupper som har extremistiska tendenser.
Har inte märkt någon ökning
Polisen har inte märkt av någon ökning av brott med religiösa förtecken och inte heller det lokala Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har noterat en sådan ökning.
– Vad jag har kunnat märka har det inte skett någon ökning av den typen av brott. Om aktiviteten från extrema grupper av den typen ökade borde det märkas också på andra sätt, säger Per Granhällen på BRÅ.
På polisen har man svårt att svara på hur anmälningsstatistiken för brott med religiösa förtecken ser ut i dag i jämförelse med tidigare.

”Det var länge sedan”
– Våra register är inte uppbyggda på det sättet. Om det rör sig om ett hot kategoriseras brottet som ett hot, oavsett om det fanns en religiös konflikt bakom hotet. Jag tittar på brottsanmälningar varje dag och kan inte ens minnas när jag såg en anmälan som hade direkt religiös koppling senast. Det var länge sedan, säger kriminalkommissarie Mats Karlsson på Västerortspolisen.

 Källa

http://www.nyadagen.se/nyheter/artikel.asp?ID=57185

Under hotfulla omständigheter krävde tre män att en butik i Rinkeby skulle gömma undan de informationsblad om en kristen konferens som delades ut till kunderna.
– Jag upplever att klimatet har blivit sämre. Några av de muslimska grupperna blir allt mer aggressiva i sitt sätt att agera, säger butiksägaren Dikran Demir.

Det var för en dryg månad sedan som tre kraftigt byggda män kom in i glasmästeributiken vid Rinkeby torg. I butiken fanns informations- och inbjudningslappar till en kristen konferens som skulle hållas i Rinkeby.
Den kristna butiksägaren, Dikran Demir, fanns inte på plats men en av hans anställda tog emot männen.
– De gick fram och pekade på lapparna och sa att vi skulle ta bort dem. Det var ”inte bra för oss” att lapparna fanns där förklarade de. De såg hotfulla ut så jag tog bort lapparna, säger den anställde.
Dikran Demir har varit med om flera incidenter där han känt sig hotad och menar nu att situationen i Rinkeby är på väg att urarta.
– Det verkar som att religionsfrihet för vissa muslimer innebär rätten att konvertera till islam. Under den senaste tiden har vissa ungdomar i området utsatts för starka påtryckningar från muslimska grupper som har extremistiska tendenser.
Har inte märkt någon ökning
Polisen har inte märkt av någon ökning av brott med religiösa förtecken och inte heller det lokala Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har noterat en sådan ökning.
– Vad jag har kunnat märka har det inte skett någon ökning av den typen av brott. Om aktiviteten från extrema grupper av den typen ökade borde det märkas också på andra sätt, säger Per Granhällen på BRÅ.
På polisen har man svårt att svara på hur anmälningsstatistiken för brott med religiösa förtecken ser ut i dag i jämförelse med tidigare.

”Det var länge sedan”
– Våra register är inte uppbyggda på det sättet. Om det rör sig om ett hot kategoriseras brottet som ett hot, oavsett om det fanns en religiös konflikt bakom hotet. Jag tittar på brottsanmälningar varje dag och kan inte ens minnas när jag såg en anmälan som hade direkt religiös koppling senast. Det var länge sedan, säger kriminalkommissarie Mats Karlsson på Västerortspolisen.

Källa

http://www.nyadagen.se/nyheter/artikel.asp?ID=57185

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt