Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Utlänningsnämnden

Maria Larsson

Box 45102

104 30 Stockholm

  Vi har från Syrianska Riksförbundet fått del av Utlänningsnämndens landprofil över Turkiet. Den beskrivning som där ges om syrianer innehåller felaktiga uppgifter. Vi citera från version daterad 1998-02-03 sidan 11.

 ”Syrianer började utvandra och komma till Sverige på allvar i början av 1970-talet. Det berodde då i första hand på ekonomiska orsaker. Arbetslösheten är och har alltid varit stor i sydöstra Turkiet. Någon diskriminering synes ej ha ägt rum under denna tid, tvärtom tyder flera reserapporter på att syrianer stod på god fot med myndigheter och kurder i området. Deras kyrkor blomstrade, skolor fungerade, deras böcker gavs ut och många syrianer innehade statliga tjänster.”

 Detta är upprörande att Utlänningsnämnden inte har bättre underlag för sina påståenden.

 För det första kom inte syrianerna på grund av ekonomiska skäl. Från 1959-1971 vet vi att minst 10 syrianer blev mördade. Från 1972-7997 mördades 47 syrianer. Sammanlagt vet vi med säkerhet att 57 syrianer mördades enbart på grund av deras kristna tro. Flera av mördarna kunde identifieras och anmäldes utan att någon rättslig åtgärd vidtogs från myndigheternas sida.

 Att arbetslösheten var hög det känner vi till och på den punkten har ni rätt.

 När ni sedan skriver att det inte förekom någon diskriminering har ni helt fel. Det var bland annat det som tillsammans med mördandet, bortrövandet av våra flickor, stölderna av vår boskap, skördar som brändes ner enbart för de kristna som situationen blev ohållbar. När vi sökte hjälp av polisen nonchalerade de oss. När vårt folk försökte få någon advokat till hjälp vägrade de att ställa upp. Har ni inte tagit till er Brysselrapporterna I och II från sept. 1979 och juni 1982, där en saklig kartläggning gjordes av förhållandena?

 Till sist påstår ni att många syrianer hade statliga tjänster. Vi känner inte till en enda. Vi vill därför få namn på de personer ni påstår hade statliga tjänster och vad för slags statlig tjänster de i så fall hade.

 Tacksam få svar så snart det är möjligt!

 Södertälje 2003-06-18

 Gabriel Melki

Ordförande

 Cc: Bahro Suryoyo, Nya Dagen    

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt