Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

ArDO Sverige uppmanar det internationella samfundet att agera mot de regimer som förhindrar den libanesiska presidenvalet.

071219

Det är dags att FN ingriper i den pågående libanesiska krisen och försöka lösa den innan det blir värre.

De syriska och iranska regimen är de som kommer att förlora om den nya presidenten är bredd att verkställa FN-resolutionerna och göra slut på syriens dominans över Libanon.

Vi kan se klart och tydligt att det libanesiska parlamentet och den libanesiska regeringen inte är kapabla att vidta sådana drastiska beslut och välja en president som ogillas av både Hizbollah och Syrien. Därför är det ytterst viktigt att FN gör slut på denna teater föreställning.

Denna kris kommer till slut att blåsa upp i nya krig och det är något som det internationella samfundet kommer att ångra sig på ett eller annat sätt.

Vi uppmanar FN och internationella samfundet att:

Stoppa syrierna och iranierna från att förstöra Libanon.Välja en president för landet med stöd av kapitel 7 i FN-resolution 1701, något som de libanesiska ledarna har visat sig vara oförmögna att göra.

All heder åt FN och det goda arbetet som uträttas i de olika delar av världen.Det är nu tid att vi börjar göra framsteg i libanon.

Av: Arameiska Demokratiska Organisationen i Sverige

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt