Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Till vårt Arameiska folk

 

 080204

Vi kan idag konstatera att de traditionella syrianska föreningarna och organisationerna har totalt misslyckats med att värva våra ungdomar och få dem att stanna och känna samhörighet med sitt folk och sin historiska sak.

Dessa ungdomar som har växt upp i den fria demokratiska världen och studerat i dess skolor och universitet har börjat kräva mer av sina traditionella institutioner.

Ingen organisation har kunnat svara upp till ungdomarnas förväntningar och kritiska frågor. Ingen har kunnat visa en genomtänkt vision och tydliga mål för framtiden.

Många svaga tänkare med fega karaktärer har suttit på viktiga poster med makt att påverka våra ungdomar.

Flera ungdomar har på senare år försökt hitta sin plats i historien och gjort egna forskningar för att spåra sina riktiga rötter. Oftast för att komma fram till att namnen ”arameisk” och ”syriansk” är i princip två sidor av samma mynt.

Många ledare till organisationer som bär på det syrianska namnet har börjat känna sig hotade av den arameiska benämningen, särskilt som de ser att detta namn vinner mer och mer popularitet bland vårt folk och på internationella arenor.

Det som händer idag är ett brott mot den historiska arameiska benämningen av vårt folk.

De olika ledarna här och där gör allt för att sudda bort detta namn och ersätta det med olika varianter, såsom syrianer, assyrier, kaldéer m fl. De har börjat sluta använda den arameiska benämningen i dess tidskrifter och föreningar och dessutom börjat sända propaganda i TV-stationen Suryoyo SAT som till stor del finansieras av vårt folk som bor runt om i världen och som tror på det arameiska namnet.

Idag vänder vi oss till er alla ledare inom olika institutioner och organisationer med en vädjan om att återanvända den rätta benämningen. Vårt namn är inte till salu! Man kan helt enkelt inte köpslå om ett folks identitet! Om ni skäms över det idag, kommer vårt folk att skämmas över er i framtiden. Vi vädjar till er att fånga ert sunda förnuft och acceptera rådande fakta! Vårt hopp vilar ändå på folket och vi är övertygade om att våra ungdomar kommer att göra det enda rätta i slutändan och anta det arameiska namnet såsom det enande namnet som kan inkludera alla våra grupper under ett och samma tak.

Arameiska Demokratiska Organisationen

Medieavdelningen

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt