Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

President Palatset i Baabda har äntligen åter öppnats

080528

President Palatset i Baabda har äntligen öppnats igen, och med det hälsar vi Presidenten Michel Sleiman välkommen.

Många gratulationer Herr President för att Ni fyller ett stort gap i den libanesiska strukturen.

ArDO välkomnar Er i Baabda palatset och gratulerar maroniterna, de kristna och libaneserna för att ni har tagit över ledarskapet.

Vidare hoppas ArDO att Ni som president ska kunna ha fria händer att utföra Ert jobb så bra som möjligt.

Vi vill se Er som dig som en oberoende president fri från yttre påverkan och som har ett klart budskap och som kan slå vakt om rättvisan.

Vi skulle vilja framhålla vikten av att Libanon aldrig får glömma sin dubbla identitet, nämligen den arameiska och den arabiska.

Vidare vill vi påpeka att den libanesiska demokratin aldrig kan fullbordas om flera grupper är utan representation i parlamentet.

Många grupper, såsom syrisk Orthodaxa och syrisk Katoliker är idag utanför och har ingen representation.

Vi vill att du fortsätter med ditt engagemang för Libaneserna i Diasporan.

Vi hoppas kunna se Libanon där vi alla kan känna oss fria i.

Libanons tjänare.

Gabi Gallo

ArDO ordföranden i Sverige 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt