Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

ArDO´s uttalande efter de senaste positiva stegen från den syriska regimen.

English

Veckans uttalande:

081019

Den arameiska demokratiska organisationen, ArDO i Sverige välkomnar de nya initiativen som har tagits av den syriska regimen för att etablera diplomatiska förbindelser med Libanon och öppnandet av ambassad i resptive land för att på så sätt få relationerna att bli mellan 2 suveräna länder. ArDO anser dock att den syriska regimen har fortfarande en hel del att ta itu med innan realtionen med Libanon kan bli bra:

-                     Det finns fortfarande 80 platser på gränsen till Bekaa dalen där syrierna fortfarande finns kvar på Libanons territorium.

-                     Det finns fortfarande 600 fängslande libaneser i Syriens fängesler.

-           Den syriska regimen borde stoppa sitt stöd till de olika terrorist organisationerna i Libanon inklusive Fatah Al Islam-, Abou Mousa-, Abou Nidal-, samt Ahmad Gibril      organisation.

 

När dessa punkter är lösta kommer vi att glädjas åt att ha bästa relationer med Syrien så att folket i båda länderna kan komplettera varandra och arbeta tillsamns för framtiden.

 

Arameiska Demokratiska Organisationen .

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt