Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

SYRISK-ORTODOXA PATRIARKATET BORDE FLYTTAS TILL LIBANON eller EUROPA!

090306

Den senaste debatten som initierades av att den regerande koalitionen i Södertälje ställde sig negativt till ett vänortssamarbete med en stad i Syrien. Vi har också följt med den efterföljande insändardebatten i Länstidningen. Utan att ta ställning för något parti har vi gjort följande märkliga iakttagelser.

Vi är medvetna om att de syrisk-ortodoxa biskoparna i Södertälje har särintressen i Syrien, eftersom patriarkatets säte finns i Damaskus. Vi kan dock fråga oss om biskoparna hade gått till motstånd på samma sätt om det gällde länderna Irak, Libanon, Turkiet eller Israel, ytterligare länder där araméerna (syrianerna) har sina rötter, eller bara för att angreppet riktade sig mot Syrien. Med tanke på att kyrkans synod är fullt medveten om att det inte finns någon åsikts- och religionsfrihet i Syrien är det dags att börja överväga en flytt av patriarkatet. Ett bra alternativ vore Libanon eller Europa, eftersom en stor del av den araméiska befolkningen finns bosatt där samt för att här råder verklig religionsfrihet.

Vad menar biskopen med att beslutet kan påverka vårt folk i Syrien negativt? Om Syrien verkligen utgjorde en demokrati, så skulle väl inget hända det araméiska folket för några simpla uttalanden gjorda av lokalpolitiker i Södertälje. Överreaktionen tyder snarare på att yttrandefriheten är begränsad. Om regimen hade ren mjöl i påsen så behövde de inte försvara sig. I en demokrati förekommer det inte att nära på 100 % av befolkningen röstar på en person.

Var går gränsen mellan prästernas andliga och kyrkliga (institutionella) uppdrag och politiken? Kristna SKALL vara engagerade i samhällslivet och politiken, vilket gäller även präster, dock ska utgångspunkten vara samhällets och de troendes bästa. Var ligger syrisk ortodoxa kyrkans och dess medlemmars intresse när biskopen ständigt, i tid och i otid, propagerar för den syriska regimen?

Kyrkan ska inte ge sig in på en partipolitisk debatt. För det har vi gott om politiska företrädare i den egna gruppen. Det är dags för dessa att bekänna färg, de kanske delar samma åsikter som företrädarna i dessa regimer. Alla grupperingar som in absurdum försvarar totalitära stater har ytterst ett syfte, nämligen att det ska råda liknande förhållanden i den egna gruppen, partiet, kyrkan, organisation, m.fl. Demokratiskt sinnade har flytt dessa stater, för att det inte råder mänskliga rättigheter. De som inte kan respektera demokratiska spelregler och därmed mänskliga rättigheter har ingenting att göra i ett fritt land som Sverige!

Om allt står så fantastiskt till varför denna immigration från Arabrepubliken Syrien? Visserligen kan vi förstå att det finns många regimanhängare bland dem som kommer från arabisktalande länder, eftersom de har blivit hjärntvättade med panarabisk propaganda sedan barnsmjölken, men vi kan inte förstå dem som försvarar en diktatur som den Arab republiken Syrien, när de i själva verket har sina rötter i Turkiet. Eller kan det finnas andra bakomliggande intressen? Biskoparnas kraftiga reaktion utgör åter en bekräftelse på att syrisk-ortodoxa kyrkan är en gisslan i syriska regimens händer.

ArDO

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 

 

Mål och Syften Artiklar Politik SpråkHistoria Konst och Kultur Historiska Bilder

Arkiv  | Länkar | Kontakta Oss |

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt