Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Arameiska Demokratiska organisationen träffar den libanesiske miljöministern, dr. Antoine Karam

090420

I sin strävan att förstärka samarbetet med de allierade i cederrevolutionen samt rörelsen 14 mars, träffade en delegation från Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO) – Sverigeavdelning, den libanesiske miljöminstern dr. Antoine Karam Lördagen den 18 april. Under mötet diskuterades strategin för den politiska verksamheten i Libanon och diasporanoch de bästa tillvägagångssätten för Libanons bästa i allmänhet, och den kristna befolkningen och dess arameiska identitet I synnerhet.

Den centrala frågan för mötet var det stundande libanesiska parlamentsavalet samt Ronni Doumits ArDO kandidatur i provinsen al-Batroun.  Det rådde stor enighet när det gäller synen på den avgörande betydelsen för detta val, då man till minnet åkallade, och betonade, det som H.H. patriarken för Syrisk-maronitiska kyrkan, Mor Nasralla Betrus Sfair, har yttrat om betydelsen av valet för Libanons framtid. Härvidlag deklarerade Arameiska Demokratiska Organisationen att Ronni Doumits kandidatur på intet är något taktiskt drag man kohandlar om. Snarare utgör kandidaturen ett politiskt program med nationella dimensioner, för att möjliggöra för ArDO att spela en aktiv roll i den politiska arenan i Libanon för att kunna förverkliga dess principer, något som, i själva verket, förkroppsligar det kristna arameiska folkets ambitioner i Libanon.  I detta hänseende förväntas fler liknande möten att äga rum under den närmaste tiden.

Senare på kvällen deltog  en delegation från Arameiska demokratiska Oraganisationen i den av Libanon Forces (LF) anordnade  festen till dr. Karams ära. Dr. karam accepterade, å sin sida, den av ArDO framförda inbjudan gällande en intervju i den arameiska TV-stationen, Suryoyo sat, vilken kommer att direktsändas lördagen den 21 april kl. 20.05 svensk tid.

Arameiska Demokratiska Organisationen

Informationsbyrån

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt