Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Hrant Dink brutalt mördad.

 

Hrant Dink brutalt mördad.

Dink krävde erkännandet av folkmordet på armenier

I en tid då den turkiska staten gör sitt bästa för att försköna sin bild för den allmänna opinion, och speciellt den europeiska, för att bli accepterat som medlem i EU, attackerade en17-årig ultranationalistisk yngling vid namn

Ogun Samast

Ogun Samast och mördade den armeniske författaren tillika chefredaktören i veckotidning Argosmm, Hrant Dink. Detta avskyvärda mord inträffade i Istanbul i fredags. Beskedet kom som en chock för oss, även om vi på intet blev förvånade, eftersom tusentals barn i den muslimska världen tvingas att lära sig redan från barndomen att hata oliktänkande. I detta avseende skiljer sig inte ultranationalister från de muslimska fundamentalisterna.

Hrant Dink mördades för att han sade nej till terrorism, för att han vägrade att han rycks bort från sin jord eller leva under "Dhimmi"-systemet som en tredje klassens medborgare. Hrant Dink mördades eftersom han fördömde turkifieringen och dessutom vägrade göra avkall på sina principer. Han blev mördad för att han var armenier som älskade sitt folk, och som kämpade för dess rättfärdiga sak och för att få Turkiet att erkänna folkmordet på armenierna.

Om de kriminella och fanatikerna tror att de genom sina fega och barbariska handlingar kan släcka frihetskämparnas kamp och avskräcka och tysta ner dem så är det inget annat än inbillning. I en situation som denna skulle vi vilja vädja till världssamfundet, och speciellt till den europeiska unionen, att sätta ännu mer press på Turkiet för att värna yttrandefriheten och respektera de mänskliga rättigheterna för alla sina medborgare oavsett etnisk tillhörighet och religion, och få den turkiska staten att erkänna folkmorden på ursprungsfolken i "Turkiska republiken" såsom armenier, greker och araméer/syrianer, i likhet med Tysklands erkännande av folkmordet under Nazitiden.

Avslutningsvis skulle vi vilja framföra våra kondoleanser till författaren Hrant Dink´s familj i synnerhet, och det armeniska folket i allmänhet, med förhoppning om att Gud, den Allsmäktige, förbarmar sig över martyren Hrant Dink.

Arameiska demokratiska organisationen

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt