Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Låt folket utkämpa sin frihetskamp!

 

20120826

I ett pressmeddelande publicerat på nättidningen Bahro Suryoyo (se länken:

http://www.bahro.nu/readArticle.aspx?id=836&catid=1) signerat av fem syrianska (arameiska) organisationer tar man avstånd ifrån ”de individer som skyltat med den syrianska (arameiska) flaggan vid händelserna utanför syriska ambassaden igår”.

Man skriver: ”Vi är fem syrianska (arameiska) organisationer som är partipolitiskt obundna och har funnits sedan cirka 40 år tillbaka i tiden i Sverige och arbetar på ideell basis. Sammanlagt har vi omkring 60 000 medlemmar i alla åldrar.”

Och så fortsätter de: ”Gårdagens olyckliga händelse vid den syriska ambassaden i Stockholm har väckt mycket obehagliga känslor, främst bland den syrianska (arameiska) folkgruppen i Sverige men också internationellt”

Med detta vill dessa organisationer ”styrka vårt avstånd och säga att de berörda individerna som utfört gårdagens demonstration inte representerar syrianerna (araméerna) som grupp. De enskilda personer som utfört detta dåd har grupperat sig och skyltat med den syrianska (arameiska) flaggan.”

”Vi hoppas att konflikten i Syrien kan lösas så snart som möjligt, men lösningen är inte att attackera ambassaden”. Slut på citatet.

Arameisk Demokratiska Organisationens kommentar:

1.      Ingen enskild arameisk (syriansk) eller flera organisationer tillsammans – inte ens fem ”stora” sådana som sammanlagt har 60 000 registrerade medlemmar, kan hävda att de har ensamrätt på att ”representerar landets syrianer (araméer)” såsom man vill göra gällande i sitt pressmeddelande. Med all respekt, en organisation kan och mycket riktigt får hävda rätten att representera sina medlemmar, men absolut inte hela folket.

2.      I synnerhet när det gäller politiska tankegångar händer det ofta att en organisations ställningstaganden på intet speglar flertalets åsikter, även om den uppvisar tusentals registrerade medlemmar. Och hur många gånger har inte ”stora” organisationer fattat beslut som gick styv i stäv mot folkets intresse?

3.      Det är ingen hemlighet att de flesta syrianska organisationer, däribland en ansenlig mängd kyrkomän, genom åren varit mycket inställsamma och strukit diktaturer medhårs och gått deras ärenden. Somliga har till och med helt öppet och utan att skämmas bedrivit spionage och åsiktsregistrering, allt på bekostnad av folkets frihetssträvanden! (Inte minst förtäljer historiska händelser detta).

4.      Precis på samma sätt som ingen kan göra anspråk på att ha ensamrätt på att representera hela det arameiska (syrianska) folket så kan inte heller någon ha patent på att ”skylta med den syrianska (arameiska) flaggan”.

5.      I ljuset av detta vill vi, Arameisk Demokratiska Organisationen, markera vår ståndpunkt för rätten till demonstrations- och yttrandefrihet. Därmed vill vi klargöra att vi inte tar avstånd från demonstrationerna utanför syriska ambassaden samt att vi fullt stödjer det syriska folkets krav på att eliminera Assad-klanens diktatur.

6.      Även om vi tycker att det är inte är rätt metod att attackera och bryta sig in i ambassadbyggnader vädjar vi till den svenska staten att hålla den syriska ambassaden under bevakning för att stoppa dess spionageverksamhet och hotelser.

7.      Sist, men inte minst vill vi med den här skrivelsen visa att vi stödjer till fullo det syriska folkets frihetssträvanden. Det har aldrig varit i förtryckarregimens intressen att lämna makten frivilligt! Varför skulle det bli så den här gången?

Arameisk Demokratiska Organisationen 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt