Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

060209     

Till                 Svenska utrikesdepartementet

                      Danska ambassaden i Stockholm

                      Norska ambassaden i Stockholm  

Vi vill härmed uttrycka vår solidaritet och medkänsla med de skandinaviska länderna och deras befolkning med anledning av de avskyvärda terrorhandlingarna, hoten och kidnappningsförsöken, till vilka danska, norska och svenska beskickningar, medborgare, fredssoldater, journalister och hjälporganisationer, utsattes och fortfarande utsätts för av den fundamentalistiska muslimska mobben (i bl.a. Arab republiken Syrien, Libanon, Irak, Tjetjenien, Afghanistan, Pakistan, de palestinska områdena och annorstädes i de ”muslimska” länderna) till följd av publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i dansk och norsk press.

Vi vill också, å det starkaste, fördöma skändningen av de skandinaviska staternas symboler som vi värderar högt, samt de hat- och bojkottkampanjer som bedrivs i de muslimska länderna. Dessa handlingar är ytterst ociviliserade och vittnar snarare om det moraliska förfallet och den politiska bankruttheten som diktaturländerna i den arabiska/muslimska världen, sedan länge, befinner sig i. Just detta, brist på demokrati, ständigt förtryck av oliktänkande samt frånvaron av yttrandefrihet, fri- och mänskliga rättigheter, har föranlett miljontals människor från arab/muslimska världen att emigrera till den fria världen, däribland de skandinaviska länderna. Helt tydligt och uppenbart framstår dessa reaktioner inte bara som irrationella, utan även som paradoxala och absurda. Och ändamålet är att vinna billiga poäng på hemmaplan, flytta fokus från det korrupta styret i islamvärlden och dess problem samt att strypa yttrandefriheten, det kritiska tänkandet och det offentliga samtalet i Västvärlden.

Vi på Arameiska Demokratiska Organisationen, som har våra rötter i kristna Mellanöstern, tror att vi, tillsammans med den fria världen och alla fredsälskande krafter, skall bekämpa all slags intolerans för att stoppa fanatismens och terrorismens frammarsch.

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO)

 Gabi Gallo

Ordförande

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt