Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Spiongänget i den Syriska kyrkan i Sverige

06501

Den Syriska kyrkan i Sverige har blivit ett tillhåll för alla spioner som vill göra Baathpartiet i Arab Republiken Syrien glada.

Det är ledsamt att vårt folk flydde sina byar och städer undan en regim som bestal dem ifrån allt och alla. Det som är mer ledsamt är att nu när man lever i ett fritt och demokratiskt samhälle i Sverige är det tyvärr många som väljer att kuvas och falla tillbaka i Dhimmi -systemet som tvingar den kristna individen att tjäna den arabiske muslimske herren hur illa han än beter sig.

Vi vill härmed ta avstånd ifrån alla som samarbetar med den barbariska diktaturregimen i Arab Republiken Syrien och överallt där de mänskliga rättigheterna för vårt folk kränks. Den Syriska kyrkan i Sverige borde vara en plats för stöd till sitt folk och inte en plats för spioner.

Av:ArDO  

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt