Mål och Syften Artiklar Politik SpråkHistoria Konst och Kultur Historiska Bilder

Arkiv  | Länkar | Kontakta Oss |

Brev till UD:060721

ArDO skulle vilja tacka Utrikesdepartementet för sina starka och snabba
insatser i samband med evakueringen av alla Svenska medborgare som befann eller fortfarande befinner sig i Libanon under attackerna som skakar om hela landet.

Vi hoppas även att UD fortsätter sina ansträngningar för att få till ett
vapenstillestånd mellan de olika parter som krigar inne i Libanon.

Vi vill härmed visa vårt stöd för den svenska linjen med särskild tyngd på
FN-resolutionen 1559. Med Sveriges hjälp hoppas vi kunna uppnå en full
implementering av denna resolution som innebär att alla beväpnade grupper i
Libanon skall avväpnas, det vill säga Hizbollah och palestinska miliser. I och med detta skulle Israel sluta bombardemanget och dra sig tillbaka.

Tack för allt ni gör, både på den humanitära fronten och också den diplomatiska.

Med vänlig hälsning

Arameiska Demokratiska Organisationen

Ordförande Gabi Gallo

 | Start |

   Författaren ansvarar för innehållet i texterna och inte hemsidan.