Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Givarkonferensen för Libanons återuppbyggnad.

Ärade Ministrar och konferens deltagare,

Vi libaneser i diasporan stöder det svenska initiativet att hålla denna konferens i Sverige.

Samtidigt vill vi uppmana bidragsgivarna att agera under FN´s ramar och dess resolutioner, särskilt säkerhets rådets resolutioner 1559 och 1701.

Vårt tydliga krav är att bidragen som är avsedda för Libanon i detta skede borde hänga samman  med säkerts rådets resolution 1701 som bestyrker fullbordan av resolution 1559 beträffande avväpningen av Hizbollah in i Libanon.

Vi uppmanar samtliga deltagare att undvika misstaget att ge bidrags pengar som kan bygga upp ett land och på samma gång kan användas till att förstöra det igen inom loppet av några år. Med varje godkänd projekt på marken vill vi see en del av Hizbollahs militära utrustning överlämnad till den libanesiska armén eller direkt till FN´s styrkor. FN´s fredsbevarande styrkor förmår inte att bevara freden om inte de krigförande parterna är överens om det. Avväpningen av Hizbollah millisen borde vara huvud vilkoren för att starta ett hjälp program. Endast på detta viss går det att avgöra om Hizbollahs ledarskap på allvar respekterar internationella samfundet. Vi har inte kunnat se något tecken från Hizbollah millsens ledarskap som syftar till fred. Tvärtom så har de bara skramlat med  ”en strategiskt gudomlig seger” och försökt ofreda och hota varje libanesisk röst som kräver och uppmanar tillämpning av FN resolutionerna 1559 och 1701.

Hizbollah anser dessa röster som” libanons fiender”

Med all uppskattning för Era insatser, uppmanar vi Eran konferens att vidta åtgärder som möjliggör upprättande av fred i Libanon och i regionen genom avväpning av Hizbollah och andra milliser som använder de civila libaneserna som gisslan och mänskliga sköldar för sina ideologiska agendan i sina fundamentalistiska krig!

Med förhoppnig om en lyckad konferens

Hälsningar

Världs Rådet för Ceder Revolutionen.

Roni Harb ronidoumit@hotmail.com - www.cedarsrevolution.org

The Lebanese International committee for implementing the UNSCR 1559:

Elias Saouk elias_saouk@hotmail.com - www.un1559.org

ArDO: Aramaic Democratic Organization:

Gabi Gello aramaic@aramaic-dem.org - www.aramaic-dem.org 

SOMEC: Solidarity organization for Middle Eastern Christians:

Asaad Sauma aram.stockholm@chello.se - www.somec.info

The World Maronite Union in Sweden:

Toni Abi Khalil post@stremi.nu  - www.maroniteunion.org

The Swedish peace association:

Roni Doumit sweleb@naharnet.com - www.uppsala.svenska-freds.se

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt