Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

ArDO på besök hos Platform Aram i Holland på dess 25 års jubileum

 

ArDO var närvarande vid 25 års jubileum av tvillingorganisationen ¨Platform Aram¨ i

Holland.

 

 

Resan var mycket framgångsrik och ArDO fick äran att träffa sina systerorganisationer ifrån

både Holland och Tyskland.

Under festen som arrangerades höll ArDO ett tal riktat till festdeltagarna där man påpekade vikten av vårt folks olika nödvändiga behov i hela Mellanösten och att det inte kan ta tillbaka sina

rättigheter utan att jobba politiskt för det.

ArDO var varmt välkommet i Enskhede och man kände sig bland familj och vänner. För att vi skall få våra fulla rättigheter tillbaka i vårt historiska land så måste vårt folk arbeta med samma anda.

Vi skulle vilja framföra ett hjärtligt tack till Platform Aram och skicka våra hälsningar till alla festarrangörer för en sagolik kväll och ett välsignat jubileum.

Må ni fortsätta arbeta hårt de kommande hundra åren.

Framtiden är vår och vi skall fira våra framtida jubileer i Tur Abdin och Qamishli och självfallet i

Tur Libanon.

 

Av: ArDO Press office


Talet ArDO höll inför de närvarande politikerna och de olika personligheterna

 

Roni Doumit

 

Shlomo!

Ärade damer och herrar, Ordföranden för Enskede kommun och medlemmar för de olika partier

och organisationer.

Vi är väldigt glada över att med stolthet få träffa Er ikväll efter 25 år av kamp för den arameiska

saken. Er organisation var föregångare för etableringen av den aramieska rörelsen runt om i

världen. Vårt folk i hela Mellanösten och diasporan såg vid tidigt stadium ljus i tunnel genom er

existens.

 Ni kommer även i fortsättningen att vara vårt samvete för vår historia och huvud försvarare för vårt folks framtid så att världen fortsätter ha kampen i tanken och hjärtat. Det är högtid att vårt folk tar ett steg framåt och tar plats i beslutsfattningen i Mellanösten.Vi har fått nog av Dhimmi politiken där vi endast kan sitta och vänta på att katastrofen inträffar innan vi börjar agera. Vi ska inte bara reagera på det som händer i våra liv. Det är våra barns framtid vi pratar om och vi bör ha möjlighet att kunna planera för dem det som vi anser gynna de bäst, inte det som de andra härskarna tycker är bäst. Precis som vilket fritt folk och vilken fri nation som helst. Som de flesta av vårt folk känner till, så har olika försök att driva ut oss från vårt modersland pågått i cirka 1400 år. Ända sedan Muslimska Araber startade sin expansion från den arabiska halvön norrut har våra länder gått förlorade och vårt folk dödats, tvingats konvertera till Islam eller drivits iväg och de som blev kvar fick leva under Islams beskydd, det så kallade Dhimmi systemet. Idag är vi fler i Diasporan än i våra ursprungsländer i Mellanösten. Den senaste terrorn vi har kunnat bevittna och som har varit riktad mot västländer med syfte att slå till mot deras demokratiska system, mänskliga rättighters ideologier och värderingar är något vi har smakat på sedan långt tid tillbaka och som vi fortfarande brottas med varje dag i vår historiska region.

Vi är glada att vara bland Er alla och vi ser denna evenemang som ännu ett steg i syfte att återfå våra rättfärdiga rättigheter i Mellanöstern med förhoppning om att en dag kunna ha ett land vi kan kalla moderland vid sidan av våra nya hemländer i Diasporan. Det finns inget sätt att nå våra mål om vi inte arbetar tillsammans med alla aramieska rörelser och politiska partier tillsammans med EU regeringar, USA samt Förenta Nationer. Vårt uppdrag är inte lätt och det gör inte saken lättare när många av våra organisationer samarbetar med olika diktaturer i Mellanösten.

Det är ytterst viktigt att nämna under detta evenemang och det är att vårt aramieska folk inte enbart består av medlemmar från den Syriska Orthodoxa kyrkan. I vårt aramieska nation identifierar vi alla Mellanösterns kristna som har aramiesk ursprung med undantag för armenier och kopter.

Alexander den store sade: söndra och härska, och i vårt fall var vi väldigt bra på att dela vårt folk i olika grupper tillhörande olika kyrkor och började istället bli mer loyala mot olika härskare.

Eftersom vi blev delade har vi förlorat ena slaget efter den andra och idag är vi 10 svaga grupper som lever sprida runt om i världen. Idag säger vi inte att vi ska ha tillbaka hela Mellanöstern.Det vi helt enkelt säger och arbetar för är att eftersom Mellanöstern är mångkulturellt så borde det finnas ett system som kan hantera denna verklighet och ge alla grupper dess rätt att kunna blomstra och känna trygghet i sitt hemland. Allt i linje med FN´s deklaration om mänskliga rättigheter.

Sist men inte minst vill vi tacka alla flitiga personer som har varit ansvariga för detta evenemang. Ett hjärtligt arameisk tack till den holländska staden Enshkede, till hennes majestät drottningen av Holland, till den starka och stabila regeringen samt till det rättvist älskande holländska folket för sitt stöd till vårt arameiska folk. Tillsammans kommer vi at kunna uppleva bättre dagar för Mellanöstern.

Länge leve friheten och demokratin med vårt arameiska folk som lever och njuter av dem i vårt kära Aram land.

Tawdi saggi    

 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt