Mål och Syften Artiklar Politik SpråkHistoria Konst och Kultur Historiska Bilder

Arkiv  | Länkar | Kontakta Oss |

ArDO Påskkampanj 2016

Påsken är snart här och vi i ArDO skulle vilja hjälpa alla som vill stödja våra Arameiska syskon som är på flykt ifrån Syrien och Irak och befinner sig just nu i Libanon.

Många familjer saknar det mesta för ett skapligt liv, du kan vara med och hjälpa dem.

Skicka din gåva till Plusgiro: 107 96 78-7

Skriv i meddelandet att gåva avser Påskkampanj 2016

Vi kommer att lämna matpaket till familjer som är i behov. 400 kronor räcker för en vecka till en liten familj.

Vill ni att er gåva ska täcka något annat som vård, skola, hyra eller annan hjälp så kan ni skriva det i meddelandet och vi ser till att donationen når fram.

Länge Leve Vår Arameiska Nation

 | Start |