Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Mabu´e SuryoyeSyrianska källor”

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO) deltog, tisdagen den 22 november, i seminariet ”Mabu´e SuryoyeSyrianska källor” som ägde rum i Aula Magna vid Stockholms universitet.  

Mabu´e Suryoye är ett översättningsprojekt av 1000-tals gamla och hittills olästa arameiska skrifter till fem olika språk. Projektet är av enorm betydelse, ty det uppmärksammar och belyser ännu okända aspekter i den arameiska nationen och dess historia.

Dessa arameiska skrifter är ovärderliga, inte bara vad gäller Mellanösterns historia, utan även för hela mänskligheten, särskilt den delen av världen, vilken vilar på det kristna kulturarvet - Västvärlden.

ArDO vill därför prisa bland andra fr. Maroun Atalla, dr. Eli Wardini, dr. Assad Assad, doktorand Joseph Sauk, dr. Witold Witakowsky, dr. David Gaunt för sina insatser och ytterst lärorika tal och föreläsningar under seminariet. Sist men inte minst, ett stort tack till Arameisk/Syrianska studentnätverket vid Stockholms universitet som ansvarade för organisationen av seminariet.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt