Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Amir Khalloul Risha, samordnaren för Arameisk kristna Associationen i Israel, på besök hos ArDO

 På inbjudan av Arameisk demokratiska organisationen (ArDO), hölls ett möte lördagen den 13 augusti 2011 mellan representanter för olika arameisk syrianska organisationer i Sverige, bland annat Syrianska Riksförbundet, Arameisk Syrianska Akademikerförbundet, Suryoyo SAT och Khalloul Amir Risha, samordnaren för Arameisk kristna Associationen i Jesh, Israel.

Under mötet som ägde rum i ArDO:s lokaler redogjorde Amir Khalloul för situationen för det arameiska folket i Israel i allmänhet och i Galiléen i Synnerhet. Vidare berättade han om Arameisk kristna Associationen verksamhet, där tyngdpunkten ligger på språkkurser i arameiska, föreläsningar om den arameiska identiteten och historien samt andra aktiviteter, bland annat ungdomslägren, vars mål är att värna den arameiska kulturen och väcka den arameiska nationalkänslan hos det arameiska folket i Israel oavsett den kyrkliga tillhörigheten.

De närvarande prisade Arameisk kristna Associationens insatser. Man kom dessutom överens om gemensamma aktiviteter samt att etablera ett samarbete för den arameiska nationens bästa.

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt