Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Arameiskt möte i Sverige

English

Arabic


20100701

En delegation från det arameiska rörelsen för mänskliga rättigheter i Nederländerna samt ledande personer i arameiska unionen i Tyskland, gjorde nyligen ett besök hos den svenska grenen av Arameiska Demokratiska Organisationen, som ligger i staden Södertälje, där man diskuterade situationen för det arameiska folket i Mellanöstern och diasporan. Efter att ha utvärderat vad som hittills har genomförts, kom man överens om att följa upp samordningen och samarbetet för att utarbeta en plan för framtida åtgärder och att fortsätta mer effektivt att föra fram de viktiga frågor gällande vårt arameiska folk i olika forum och internationella organisationer, samt förstärka vår kamp och fastställa identiteten och sprida nationalistisk anda i vårt folks medvetande, särskilt bland unga arameiska ungdomar.

Media kontoret

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt