Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

En ny barbarisk massaker drabbar det arameiska folket

English

Arabic

 

2010-11-01

Med krossade, och med oerhörd sorg tyngda hjärtan, har vi följt utvecklingen av den senaste avskyvärda terroraktionen mot troende araméer som firade gudstjänsten i Syrisk Katolska kyrkan i Bagdad. Detta råa och fruktansvärda blodbad skördade ett stort antal oskyldiga liv, de senaste i den enorma raden av den arameiska nationens martyrer som under seklens gång fick offra livet för tron och fädernas land.

Bara varelser i vars ådror hatets, erövringens, brottets och mördandets blod rinner, kan begå ett sådant bestialiskt övergrep. Bara varelser i vars hjärtan ingen plats för några mänskliga känslor finns kvar, kan begå ett sådant hemskt och vidrigt brott mot oskyldiga och fredliga bedjande människor i Guds Hus. Så grymt, barbariskt och hänsynslöst!

Är det inte nog nu, är det inte hög tid för att agera? Vi uppmanar alla arameiska organisationer, institutioner och ledande personligheter, oavsett kyrkotillhörigheten, att omedelbart förenas i sina ansträngningar och samordna med det internationella samfundet för att lägga fram en kraftfull och effektiv säkerhetsplan, samt vidta akuta och omedelbara åtgärder för att skydda vårt folk, som har blivit gisslan i fädernesland, från dess fiender i allmänhet och de islamistiska terrorrörelserna i synnerhet.

Arameiska demokratiska Organisationen (ArDO)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt