Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Kvinna ordförande för Syrianska Riksförbundet

 2010 03 22

ArDOs ordförande Gabi Gallo gratulerar Arzu Alan för att ha valt till ordförande för SRF

ArDOs ordförande Gabi Gallo gratulerar Arzu Alan för att ha valt till ordförande för SRF

Vi den Arameiska Demokratiska Organisationen gratulerar vår arameiska syster Arzu Alan för att ha röstats fram som Syrianska Riksförbundets ordförande. Det glädjer oss väldigt mycket att för första gången i arameiska folkets moderna historia, att se en kvinna som tar initiativ att leda arameisk verksamhet. Vi hoppas få se att fler arameiska tjejer och kvinnor bli aktiva i arameiska organisationer i hela Diasporan inte enbart i Sverige.

Det får oss att blicka tillbaka i historien till starka initiativtagande arameiska kvinnor som den arameiska drottningen av Tadmor (Palmyra) Zenobia bath Zabbai mitt i de romerska pelarna i den romerska tidens Syrien.

Vi den Arameiska Demokratiska Organisationen  önskar Arzu all lycka och framgång i hennes arbete som ordförande för det arameiska folket.

Arameiska Demokratiska Organisationen

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt