Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Hur kan man dyrka sin egen bödel?!

20110520

 

Det har varit en hel del skriverier och kommentarer i LT om upproret i Syrien som kulminerade i en aktion för den rådande regimen och dess ledare Bashar Al-Assad i Södertälje förra veckan.

 Med denna skrivelse vill Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO) återge en mera nyanserad bild av verkligheten. För det första kan vi inte begripa med all välvilja hur människor – oavsett om de kom hit av religiösa, politiska eller humanitära skäl – ta en diktatorisk och totalitär regim i försvar samtidigt som de kallar sig för flyktingar!

 Vi kan efteråt konstatera att det främsta argumentet för att försvara sin ”ledare” (konstatera likväl att det inte är den svenska statsministern) är att ifall Bashar-regimen störtas så kommer de kristna minoriteterna att hamna i kläm. Till dessa försvarare av diktaturen i Syrien vill vi bara ställa följande fråga: ”Vad har Al-Assad-familjen eller Baathpartiet hitintills gjort för de kristna minoriteterna utom att injaga skräck, där den ena inte längre litar på den andre på grund av rädsla för repressalier?”

 Enligt allmänt vedertagen sanning utgör Syrien en av de rikaste länderna i hela regionen, men till vilken nytta? Ty större delen av befolkningen lever i fattigdom. Bara i en bank i Schweiz har Bashar tillgångar som uppgår till en miljard dollar! Var har han fått pengarna ifrån om han och hans far inte har stulit det ifrån folket.

Hur kan man försvara ett statsskick som slaktar sin egen befolkning utan ta hänsyn till något, utom den egna gruppens intressen? Dagligen hör man rapporter ifrån Syrien hur araméer blir gripna bara för att de gör anspråk på grundläggande mänskliga rättigheter såsom demokratiska principer, yttrande- och åsiktsfrihet!

 För det andra kan vi inte förstå hur dessa flyktingar kan försvara en regim som inhyser de värsta terrororganisationer såsom Hamas, Islamiska Jihad, Hizbollah samt andra islamistiska terrorgrupper som har många liv på sitt samvete. I bland annat Irak orsakade de ett folkmord på de kristna minoriteterna och i Egypten är de på god väg att göra det!

Vi har full förståelse att dessa pro-arabiska syrier har varit hjärntvättade i närmare 50 år, men tyvärr kan vi efter söndagens demonstration bara konstatera att det fortfarande finns många spioner/kollaboratörer och en angiverimentalitet som tvingar helt vanliga människor till att springa Bashars ärenden. Den svenska regeringen borde se till att dessa element inte fick fritt

spelrum! De får helt enkelt inte existera i ett demokratiskt land som Sverige. Detta utgör också förklaringen till att inte många kritiska röster hörs så öppet och tydligt på grund av rädsla för repressalier mot nära och kära i Syrien.

Till sist kan vi absolut inte begripa hur somliga som gör anspråk på att vara våra representanter/ledare, såväl på det profana som på det religiösa planet, direkt eller indirekt försvarar de rådande förhållandena. En del utav dessa skäms inte ens för att direkt fullfölja Bashars vilja. Låt vara våra egna TV-kanaler som visar en ensidig regimvänlig bild utan någon kritisk granskning av verkligheten!

bkArDO vill med det här inlägget inte bara väcka opinion mot förtryckarregimen, utan vill lämna följande konstruktiva lösningar:

·         Att det genoförs fria val i Syrien, där enpartisystemet avvecklas.

·         Att ett självständigt rättsväsende bildas.

·         Att de existerande minoriteterna, däribland ursprungsbefolkningen araméerna, får samma ursprungs/minoritetsstatus som i Sverige.

·         Det politiska systemet får inte tillåta religiösa partier.

Vi inbillar oss inte att Baathpartiet så lättvindigt kommer att överlämna makten om inte väst, och inte minst Sverige, genom sitt medlemskap i EU går i bräschen till försvar av mänskliga rättigheter genom att fördöma och bojkotta regimen. Vi som organisation fördömer med eftertryck det som händer vårt folk i Syrien och stödjer fullt ut det syriska folkets resning.

ArDO

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt