Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Vädjan

 

20110414

Arameiska Demokratiska Organisationen vädjar till det arameiska folket i Syrien med dess olika kyrko tillhörigheter: syrianska, kaldeiska, maronitiska, evangeliska, Romiska, assyriska, ortodoxa och katolska, att delta i syriska folkets uppror i syfte att uppnå full demokrat och rättsstatens principer om mänskliga rättigheter.

Dessutom så uppmanar det Arameiska Demokratisk Organisation den fria världen med USA och EU i spetsen att sätta press på regimen i Damaskus för att få stopp på förtryck och våld mot demonstranter och opponeneter och frigivning av dem som häktats i samband med demonstrationerna. Som kristna människor och araméerna har vi inget alternativ annat än att arbeta för att uppnå ett politiskt system som garanterar makt skifte, i enlighet med principerna för sann demokrati och mångfald av politiska partier, nationalism, kultur, intellektualism och religion och som upprätthåller medborgarens och nationens värdighet, och skyddar sina tillgångar för att uppnå ekonomiskt välstånd och social rättvisa.

Arameiska Demokratiska Organisation

Media Kontoret

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt