Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Arameiska Demokratiska Organisationen (ARDO) är en svenskbaserad arameisk organisation som strävar efter självbestämmande för den arameiska nationen. Den arameiska nationen är till för alla som delar det arameiska språk och kulturarvet.

ArDO anser att autonomi borde ske genom skapande av ett federalt Libanon med två officiella språk, det arameiska och det arabiska.

Det arameiska språket borde i så fall utgöra huvudspråket i den arameiska delen som blir mer eller mindre dagens ”Mount Lebanon”. Engelska kan då fungera som ett andra språk som delas av hela nationen precis i likhet med Etiopien och Israel. ArDO:s vision är att sträva efter ett demokratiskt Libanon som har goda relationer till alla fria nationer.

Millet-systemet i Libanon behöver ersättas med ett federalt system som kan erbjuda en federal status för många regioner i Libanon. Libanon är en multietnisk nation som innefattar araméer, araber, druzer, kurder, armenier, alawiter och judar.

ArDO är fast besluten om att skapa ett federalt system i Libanon med rätten att utrycka sin arameiska identitet i den nya unionen. ArDO ställer sig bakom varje folkslag som kämpar för sitt självbestämmande. Detta utgör ArDO:s starka övertygelse, att varje folk har rätt till självbestämmande.

Översatt av  Roni Doumit

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt