Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

DE FRIA SLAVARNA!

00-12-27

    Med stor förvåning läste vi i senaste upplagen av Bahro Suryoyo att styrelsen för Arameiska Demokratiska Föreningen i Norrköping tar avstånd ifrån våra skrivelser samt det ArDO (Arameiska Demokratiska Organisationen) står för. Innan vi går in för att bemöta avståndstagandet vill vi först tala om för läsaren vad vår organisation står för. ArDO har funnits sedan 1988 och har verkat aktivt bland sitt folk och majoritetsbefolkningen genom skrivelser, demonstrationer, traktater, politiska manifestationer, parlamentarisk lobyverksamhet m.m. Vi har uppmärksammat den kristna arameiska saken både i nationell och internationell massmedia. Det finns många organisationer bland vårt folk, men inte många har så djärva ideologiska principer som ArDO. Det är kanske därför många bland vårt folk officiellt inte vågar visa sina sympatier för ArDO. Organisationen anklagar och fördömer ingen person eller sammanslutning som inte vill dela våra mål och principer, eftersom vi företräder enbart de som delar våra åsikter. Vi lever i ett demokratiskt land, där det råder åsikts- och yttrandefrihet och där det inte finns några tvångsanslutningar av några medlemmar. Eftersom organisationen aldrig haft ambitioner att fungera som en paraplyorganisation för alla så kallade arameiska föreningar har vi svårt att förstå vissa föreningars behov att offentligt markera att de inte tillhör ArDO, vilket ej innebär att vi inte har otaliga enskilda sympatisörer som är medlemmar i syrianska/arameiska föreningar både i Sverige och i hela världen.

  

   ArDO:s målsättning kan kortfattat sammanfattas med att den utgör en nationalpolitisk rörelse som tillvaratar det arameiska folkets bortrövade rättigheter. Araméerna som folk äger nationens samtliga egenskaper såsom språk, kulturell och etnisk identitet. Tyvärr är det ett förtryckt folk, vars ursprungliga land är delat mellan muslimska ockupationsmakter. Syftet är att motverka assimileringen såväl i diasporan som i hemländerna, samt att ständigt verka för att förena det arameiska folket med det nationella målet, nämligen att återvända till araméernas framtida land med utgångspunkt från Libanon. Det är ingeting vi har stuckit under stolen med och vi tror säkert att många kan skriva under det.

  

   Tyvärr måste vi konstatera att speciellt sådana personer bland vårt folk som har behov av att framhäva sitt avståndstagande ifrån en sådan ideologi, eftersom de fortfarande känner sig underlägsna och förtryckta. Anmärkningsvärt nog finns det fortfarande många bland vårt folk, speciellt från arabstaterna, som har mindervärdeskomplex gentemot andra folkgrupper och regim. I mycket och mångt är det förståeligt att de som lever under förtryckerregim inte vågar ympa sina åsikter, men vi har ingen förståelse för att de som lever i fria länder såsom Sverige ändå inte vågar öppet deklarera sina åsikter. Om vi som fria inte vågar stå upp för det arameiska folkets rättigheter och bekämpar det konstant pågående förtrycket i våra hemtrakter, hur kan vi förvänta oss att våra bröder och systrar som lever under ständigt hot och förtryck ska försvara folkets rättigheter? Först när vi frimodigt och rakryggat ställer oss upp och påpekar de orättvisor som drabbar vårt folk, först då kan vi också räkna med deras stöd. Men om vi som kärringar gömmer oss under varandras kjolar kan vi aldrig förvänta oss några förändringar!

  

   Vi har full förståelse för att man har flytt ifrån sina hemländer p.g.a. förtryck och förföljelse, men vi har ingen förståelse alls för sådana individer och sammanslutningar som förråder sitt folk så fort de har fått permanent uppehållstillstånd. Dessa människor kan liknas vid somliga slavar i USA, som under inbördeskriget fick sin frihet, men inte ville ha den. Även vissa av vårt folk vill förbli slavar under rådande diktatoriska regimer i våra hemländer. De utgör en stor fara för hela folket! Sådana personer har inget annat intresse än sitt eget intresse! De skyr inga medel för att uppnå egen vinning. De kan ange sina egna, för att rentvå sig själva.

Men de ska veta att det de gör i det fördolda kommer att uppdagas en dag. Det är vår skyldighet att synliggöra dessa missförhållanden och förräderi. Vi kräver ingenting av dessa människor, bara att sluta med att förråda sina egna. Är ni inte nöjda med förhållandena i Sverige så är det ingen som hindrar er att återvända! Var gömmer ni er när era egna blir förföljda, fängslade, våldtagna, torterade, era kyrkor nedbrända, ert språk förbjuds och er dignitet och värdighet blir nedtryckt?

  

   När det anbelangar styrelsen för Arameiska Demokratiska Föreningen, anser vi det inte vara mödan värd att bemöta påhoppet, ty vi vet att ni inte gör det av fri vilja, eftersom det finns vissa element (påtryckningar) i föreningen som har uppenbara kopplingar till regimen i våra hemländer. Istället för att ifrågasätta vad ArDO gör, bör de först rannsaka sig själva och sina egna, för att de har samröre med förtryckerregimen. Såsom djävulen har de sålt sin själ till dessa plågoandar! När man ger sig i kast med att angripa eller ta avstånd ifrån någonting måste man först tala om vad saken gäller. Intentionen med deklarationen är väl inte bara att upplysa folket om att föreningen i Norrköping inte skall förväxlas med organisationen. Hur kan man bara komma på en sådan befängd idé – om det inte är av ren rädsla – att göra ett sådant uttalande när alla vet att en förening inte är samma sak som en organisation? Och varför just nu? Om ni har interna konflikter så vill vi att ni lämnar oss utanför! Har vi som organisation någonsin i våra skrivelser ifrågasatt eller anklagat föreningen för någonting. Vår uppgift och mål är att stötta och försvara vårt folk och dess föreningar i tid och otid. Den Arameiska Demokratiska Organisationen fortsätter sin väg/ideologi såsom vattnet fortsätter flyta igenom vattenhjulet.

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt