Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

De kristna araméerna är en väsentlig

Januari 2002

komponent i den fria världen!

Det gångna året blev inte frihetens och fredens år vi önskade oss! Snarare blev det ett år, där den muslimska terrorn fortsatte att fira ”fruktansvärda triumfer”. Inte minst terrorattacken mot U. S. A har bland annat satt i gång en våg av ångest, fruktan och ekonomisk recession. Samtidigt fortsätter den muslimska kolonialismen att lägga under sig nya kristna samhällen i bland annat turkisk, arabisk, kurdisk och persisk skepnad.

  Som exempel skildrades i en artikel i Svenska Dagbladet (18 november 2001) som är skriven av Cordelia Edvardsson de kristnas vardag på Västbanken, där de numera endast utgör 2 % av befolkningen. Tillvaron för dessa har blivit alltmer präglad av skräck och fruktan, eftersom våldtäkter, utpressning och mord begångna av terrororganisationer som al-Tanzim och Fatah utgör nuförtiden vanligt förekommande inslag. I likhet med nazister och satanister har muslimska terrorister enligt samma artikel vandaliserat kyrkogården i det kristna Beth Jala.

   I Turkiet, som i tid och otid, brukar skryta med sin ”sekulariserade” konstitution, har Nationella säkerhetsrådet, den sjunde december 2001, anklagat den kristna befolkningen för att ”verka för separatism och splittring av landet”. Följaktligen har hittills myndigheterna stängt fyra kyrkor och arresterat tiotals troende och beordrat ledningen för fyra andra kyrkor i Istanbul att stänga. De politiska observatörerna befarar att det verkliga skälet bakom den turkiska hysterin är att kristendomen på sistone har vunnit terräng bland turkarna. I det sammanhanget är det värd att nämna ätt staten Turkiet ”toppar” listan vad gäller den etniska rensningen av ursprungsfolken (grekerna, armenierna och araméerna), då numera den kristna andelen av befolkningen inte överstiger 0,01%!

   Ett annat exempel är norra Irak, närmare bestämt s.k. Kurdistan. Sedan bildandet av detta missfoster till stat i efterdyningen av embargot mot Irak, har förtrycket mot den arameiska kristna ursprungsbefolkningen markant tilltagit i styrka. Bland annat har systematiska trakasserier, våldtäkter, mord och utplåning av hela samhällen, gjort att antalet kristna i området dramatiskt sjunkit från 250 000 till enbart 50 000!

  Och i Libanon fortsätter den arabisk-syriska kolonialmakten att utöva förtryck och apartheid mot landets kristna befolkning. Genom sina marionetter till president, regerings- och parlamentsmedlemmar, underrättelseagenter och olika militärer har varje kristen ledare som vågade höja rösten mot ockupationen mördats, hamnat i fängelse eller tvingats fly. Sist, men inte minst utgjorde tillslaget mot S:t Joseph Universitet ett led i de systematiska förföljelserna mot den kristna befolkningen, där flertalet studenter/demonstranter som protesterade mot den arabisk-syriska ockupationen blev misshandlade och arresterade.

  Utan tvekan syftar denna politiska terror till att tömma Libanon på den kristna befolkningen såsom fallet är bland annat i södra Libanon, Shuf-berget och Saida samt att omvandla resten till dhymmi-folk, d.v.s. andra klassens medborgare i islams kastsystem i enlighet med Islamiska Världskonferensens beslut från 1979, där man har proklamerat att hela Mellersta Östern med alla tillgängliga medel ska bli helt muslimskt. För att uppnå detta mål har regimen i Arabrepubliken Syrien och dess marionetter i Libanon skyddat och intimt samarbetat med terrororganisationer såsom Hizbulla.

Slutligen kan vi konstatera att den muslimska terrorn har bara ett syfte oavsett tid, rum och verkare, nämligen att härska och sprida terrorns och ondskans lära och ideologi. För att kampen mot terrorn, som nu på allvar har börjat under ledning av U.S.A., ska lyckas måste den därför utvidgas till att också omfatta den arabisk-syriska staten. Ett första steg mot denna riktning blir därför att göra slut på den muslimsk-syriska ockupationen i Libanon, som utgör kristna araméers sista borg i Mellersta Östern.

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt