Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

För friheten i Syrien!

20110418

 

Söndagen den 17 april 2011 deltog Arameiska demokratiska Organisationen i en demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm, för att uttrycka stöd för och solidaritet med Syriens folk i dess kamp för frihet och demokrati, samt för att visa avsky mot diktaturen i Damaskus och Baathregimens repressiva politik.

ArDO

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt