Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Den som en gång har bedragit är alltid misstänkt!

Tills slut har Yilmaz Kerimo bekänt färg! Det gläder oss att fler och fler ifrån den arameiska gruppen engagerar sig politiskt, men beklagligt nog börjar vi inse att många av dessa politiskt aktiva personer gör karriär på bekostnad av sitt folk. Det har gått så långt att de börjar sälja sitt folk för egen vinnings skull! Riksdagsdebatten om folkmordet på det arameisk- syrianska folket 1914-1918, är ett tydligt bevis på att sådana personer kan gå över ”förfädernas lik” och förråda sitt folk såsom Judas gjorde med Jesus! Generationer har offrat sina liv, för att de var övertygade om sin sak och de förväntade sig att nästkommande generationer skulle göra likaledes.

Vi har full förståelse för att en politiker försvarar partiets ståndpunkt, men inte in i det absurda, speciellt inte när personen i fråga har blivit invald i politiska församlingar, tack vare dennes långtgående utfästelser. Yilmaz Kerimo tillsammans med sina gelikar i det socialdemokratiska partiet, d.v.s. Besim Aho, Adnan Can, Aydin Özkaya, har före valet i olika sammanhang (kyrkor, föreningar, gästabud) med sin heder som pant bedyrat att försvara och företräda folkets intressen. Sanningen är att efter att de har uppnått en ansenlig ställning i samhället har de glömt sitt folk. Men de ska inte tro att de kommer undan så lätt, förr eller senare måste de bekänna färg. Snart är det val igen! Då blir de dömda med det mått de har dömt! Vi får se om de kan vilseleda folket!

 

Beklagligt nog var det företrädare för andra partier och folkgrupper såsom Murad Artin (v) och Margaret Wiklund (kd) som pläderade för ett erkännande av folkmordet, medan Yilmaz Kerimo åkte skyttetrafik till Turkiet och roade sig på skattebetalarnas pengar, för att pådyvla att han står upp för prästen Yusuf Akbulut och därmed företräder folkets intresse. Om det hade funnits ett genuint intresse och ärligt uppsåt borde han också ha försvarat det framlagda förslaget om erkännandet av folkmordet på hemmaplan. I ärlighetens och konsekvensens namn borde han ha tagit avstånd ifrån den socialdemokratiska linjen i den här frågan. Han hade inte bara plockat ”billiga politiska” poäng, utan han hade också vunnit folkets ”gunst”. Med ett sådant agerande och ställningstagande visar han klart och tydligt att han är försatt med munkavel och att han utgör en legoknekt som först och främst står i partiets tjänst.

 

Slutligen vill vi fråga det socialdemokratiska partiet med Yilmaz Kerimo i spetsen, vad det är för påtagliga bevis man först vill ha innan partiet kan ta ställning i frågan? Det finns och kommer inte finnas några bättre bevis än de muntliga vittnesmål ifrån våra livslevande förfäder. Ska Turkiet återigen upprepa massakern, för att det socialdemokratiska partiet ska kunna skicka sina observatörer så att de ska kunna dokumentera ett nytt folkmord? Tiden är mogen för ett ställningstagande och det går inte att vrida tillbaka klockan.

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt