Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Den som sitter i ett glashus ska inte kasta några stenar!

Det är verkligen en märklig värld vi lever i! De muslimska ledarna har under den nyss avslutade FN- konferensen om rasism med iver sökt att stämpla Israel som ett rasistiskt land. Tittar man lite närmare på hemställarnas register vad gäller tolerans mot oliktänkande och ursprungsfolken och minoriteterna, finner man inte helt överraskande de klaraste tillika de grymmaste exemplen på allt annat än tolerans och respekt för mänskliga rättigheter. För att nämna bara några exempel kan påpekas att ockupationsmakten Arabrepubliken Syrien, påhejat av bland annat terrororganisationen Hizbulla, för en brutal förtryckar- och utsvältningspolitik mot den arameisk-kristna ursprungsbefolkningen i Libanon i syfte att rubba den demografiska balansen till muslimernas fördel.

  I Libanon, liksom i övriga Mellanöstern förbjuds landets kristna att tala om multikulturell identitet samtidigt som de tvingas att bära sin förtyckares identitet, alltså den arabiska. Det hamas- och jihadrörelsen har åstadkommit under det palestinska självstyret är att bränna ner de kristnas restauranger och affärer i Gaza. Arafats män skjuter avsiktligt mot de israeliska bosättningarna från kristna byar, liksom Beit Jala, för att dessa skall drabbas av israeliska vedergällningsaktioner och därmed så hat mellan judar och kristna i området…

  I Irak och i Syrien fortsätter alla former av diskriminering och förtryck mot den kristna ursprungsbefolkningen som flyr sina hemländer. I Algeriet förbjuds berberna, ursprungsfolket, från att använda sitt språk och undervisa det. I Sudan har närmare två miljoner kristna och anhöriga till afrikanska religioner mördats sedan statsbildningen. Hundratusentals har bokstavligen förslavats, och fortfarande förslavas i Sudan, samtidigt som den ”alliansfrie” Carl Bildt underlättar, försvarar och gynnar oljeutvinningen från de sydliga kristna områdena för den arabisk-muslimska regeringens räkning i Norr. Allt detta, medan i grannlandet Egypten fortsätter övergreppen och massakrerna på det koptiska folket i det tysta. Lägg därtill det enorma sociala förtrycket och förintelsen av all icke-muslimsk kultur. Då förstår man varför bland annat Mellersta Östern har tömts på sin judiska befolkning samtidigt som antalet kristna är i ständig nedgång.

  Med säkerhet kan man konstatera att idag finns det inget muslimskt land där diskriminering mot ursprungsfolken inte förekommer. Iran, Indonesien, Pakistan och Afghanistan är bara andra exempel härvidlag. Saudiarabien toppar en världslista av länder som mest förföljer kristna. I sammanhanget är följaktligen värt att påminna om att de muslimska ledarna så sent som år 1979, enades i Islamiska världskongressen i Lahore (Pakistan) om att, med alla till buds gängliga medel, islamisera hela Mellanöstern.

  Med det ovannämnda vill jag ha sagt att araberna/muslimerna har utfört rasistiska handlingar under århundraden utan att dessa nationer har blivit stämplade för rasistiska!

Arameiska Demokratiska Organisationen

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt