Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

En resolution från kristna organisationer i Sverige  till maroniternas patriark

  Lördagen den 23/10-2033 mottog mellanösterns kristna partier och organisationer i Sverige den egna patriarken Mar Nasrallah Petrus Sfeir, patriarken för Antiokia och hela Mellanöstern vid sitt besök i Sverige.

 Dessa organisationer visade sitt stöd för hans planer för att stödja kristna i både hemmiljöerna och diasporan. De lämnade över en gemensam resolution med följande innehåll:

 1-     Att hjälpa alla politiska och humanitära organisationer som kämpar för befrielsen av Libanon och ser ockupationen som aggression av det syriska regimen.

2-     Att kravlöst befria de politiska fångarna och att tillåta deras anhöriga besöka dem och efterforska deras öde. Det utgör ett minimikrav på mänskliga rättigheter!

3-     Att återupprätta de mänskliga rättigheterna för samtliga libaneser i världen så att de kan bokföras och delta i valet samt inneha röst- och yttranderätt för att möjliggöra representativ demokrati.

4-     Att återgälda de människliga rättigheterna, hedern, kulturen och den politiska arenan för kristna i Libanon.

5-     Att återskapa läroväsendet och återföra den nya generationen sin identitet, d.v.s. syrianska - arameiska språket (Jesus språk),  kultur och historia, den rätta och inte som vissa element bland folket sprider falska påståenden om vårt ursprung.

 De organisationer har varit:

     1-     Arameiska Demokratiska Organisationen.

2-     Arameiska Akademiska Förbundet.

3-     Kristna Orientalisk föreningen.

4-     WLO

5-     Byblos Tv i Sverige.

6-     Solidaritets Organisation för Mellanösterns Kristna SOMEK

     7-     Syrianska Libanesiska Samling

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt