Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Förföljelsen fortgår i Sverige!

 Vi har inte flytt kurdernas förföljelser i vårt hemland Mesopotamien (som nu kurderna vill kalla för Kurdistan) för att återigen bevittna systematisk hetsjakt på oss syrianer Araméer här i vårt demokratiska flyktland Sverige. I vanlig ordning är det Baksi-familjen som står för denna hetsjakt. De har – för oss – gjort sig mest kända för sina påhopp i samband med intervjuer och debattprogram.

   I oktober var det Nalin Pekgul (född Baksi) som hävdade att "även syrianer misshandlar och mördar sina barn ". Hon har i olika sammanhang hävdat att även syrianer mördar sina flickor. Av vilken anledning vi skulle göra det, utvecklas i regel inte! Detta sägs trots att intervjun handlar om den kurdiska kulturen! Vi vill inte hävda att den kurdiska kulturen är lika med hedersmord och förtryck, men kultur definieras efter det sätt ett folk tänker och lever på.

   Tisdagen den 10 april sändes ett debattprogram i Sveriges Television, SVT, som just kallas Debatt. I programmet behandlades olika frågor, däribland hedersmord bland kurder. Programledarna valde det senaste omdiskuterade fallet – Pela, 19 år – som utgångspunkt för diskussionen.

   Bland gästerna fanns "redaktören" Kurdo Baksi. Han blev tillfrågad om denna sed, som om han skulle kunna leverera den ”absoluta sanningen” om fallet Pela. Helt plötsligt säger han att "det förekommer i Södertälje bland syrianer". Innan han uttalar sig om sådana känsliga frågor och med en självsäkerhet anklagar andra grupper, måste han först leverera fakta. När har det förekommit ett hedersmord i Södertälje och i så fall på vem? Man kan inte bara slänga ur sig massa påståenden utan att man har belägg och otvivelaktiga bevis.

Denna hetsjakt på den syrianska gruppen får INTE fortsätta i det demokratiska Sverige! Vi måste sätta stopp för sådana översittarattityder, liknande Baksis som tror sig vara allvetare, vars mål i livet verkar vara att smutskasta och göra livet outhärdligt för den syrianska Arameiska folkgruppen. Detta, i stället för att ta tag i och diskutera de ålderdomliga våldsinstitut som finns i den kurdiska kulturen, d.v.s. för att hjälpa och inte stjälpa. Är detta ett sätt att vända det kurdiska interna kriget utåt, eller att gömma sig bakom invandrarmasken, för att rentvå sig?

Kvinnomisshandel förekommer, beklagligt nog i alla kulturer, däribland även den svenska. Dock kan det inte jämställas med hedersmord! Däremot är hedersmord ett fenomen som försvaras i de islamiska samhällen, både juridiskt och kulturellt. Belägget i Muslimernas Heliga Bok finns i följande: ”Mot dem av edra  kvinnor, som begå skändlighet, skolen I tillkalla fyra vittnen bland eder; vittna dessa, så kvarhållen dem inomhus, tills döden tager dem hädan eller Gud bereder dem någon annan utväg”. Koranen, Fjärde Süran - Kvinnorna, 19:e versen. ( Wahlström & Widstrand Stocholm 1979). 

För Baksi och andra intresserade, kan vi, syrianer Araméer, säga att vi har lidit tillräckligt av Islamiskt förtryck under 1400 år i våra egna länder. Så låt oss leva i fred i våra tillflyktsländer!  Detta kan ni göra genom att ni till exempel rannsakar er själva och göra upp med ert förflutna. Ty man skall inte kasta sten när man sitter i glashus!

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt