Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Kommuniké

 

   Torsdagen den 5:e oktober arresterade de turkiska myndigheterna fr.  Josef Akbulut, präst för S:ta Maria Syrisk-Ortodoxa kyrkan i Omid (nuvarande Diyarbakir). Anledningen till denna aktion var att fr. Josef i en intervju, klargjort att folkmorden som ägde rum i Turkiet 1914-1915 och som skördat 1,5 miljoner oskyldiga kristnas liv, inte enbart drabbade greker och armenier utan även syrianer/araméer.

 

   Det är verkligen förvånansvärt att samtidigt som den turkiska regimen eftersträvar medlemskap i den europeiska unionen, fortsätter den att driva en primitiv facistisk politik, vars syfte är att förtiga sanningen.  I sin tur bekräftar arresteringen av fr. Josef Akbulut, att de muslimska regimerna, oavsett den etniska tillhörigheten och den konstitutionella skepnaden, har ett gemensamt mål, nämligen att med alla medel, utrota den kristna existensen i Mellanöstern, samt att få de kristna som trots allt är kvar, att förbli andra klassens medborgare i enlighet med dhimmi-systemet, det muslimska klassystemet.

   Den arameiska demokratiska organisationen (ArDO) fördömer den turkiska regimens icke-demokratiska agerande vad gäller arresteringen av fr. Josef Akbulut. Samtidigt uppmanar ArDO den fria världen och de internationella organisationerna för de mänskliga rättigheterna  att verka för att skydda de kristna som befinner sig under de muslimska regimerna i Mellanöstern.

 

Arameiska Demokratiska Organisatioen (ArDO)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt