Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Abraham (Ibrahim) som ny skolminister

041026

 Nyligen utsågs den arameisk-svenska politikern Abraham (Ibrahim) Baylan till ny skolminister. Det går inte med ord att beskriva vilken glädje alla araméer känner över utnämningen. Det är ett historiskt ögonblick, första gången en person med arameiskt härkomst innehar en ministerpost i Europa. Visserligen är det ett taktiskt val av Göran Persson med tanke på det annalkande valet, men det ändrar inte på det faktum att det blev han och ingen annan. Han kommer att utgöra en positiv förebild för många araméer och ett levande bevis på att ingenting är omöjligt med lite vilja och ambition.

Fortfarande går många araméer omkring med en känsla av att inte duga (mindervärdeskomplex), men Baylan har visat oss att det omöjliga är möjligt! Det är viktigt att vi nu med samlade krafter backar upp honom och visar vår stolthet, för att farorna och fienderna är många! Redan andra dagen efter utnämningen har han varit utsatt för grundlösa påhopp, som är rena uttryck för avundsjuka och missunnsamhet

Baylan är fortfarande ung och kan komma väldigt långt med sina ambitioner med lite hjälp och uppbackning. Varje sann patriot borde känna glädje över utnämningen och se det som bevis på att Sverige utgör möjligheternas land! Slutligen önskar vi Baylan all lycka och framgång! Han kan alltid räkna med vårt stöd så länge han inte glömmer sitt ursprung, nämligen att han är aramé!

Arameiska demokratiska organisationen 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt