Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Spionage bland araméer

 040227

Efter Saddams fall uppdagades ett antal spionagefall bland det arameiska folket med irakiskt ursprung. Men vi vill upplysa våra läsare om underrättelseverksamheten som är riktad mot syriska medborgare, speciellt de av arameiskt kristet ursprung (syrianer). Den syriska regimen/Bathpartiet har inte bara lyckats med att infiltrera kyrkan, utan även profana organisationer/föreningar.

 Underrättelseverksamheten har pågått under en längre tid och sanktionerats/initierats (skamligt nog) av några av våra ledare. Ett bevis på det utgör de senaste spionageaffärer bland vårt folk. Utan att gå in på detaljer, kan vi helt klart konstatera att regimkritiker har hotats och uppmanats till tystnad. Vi får aldrig blunda för dessa missförhållanden och verka med all kraft för att vår röst blir hörd.

 Att det förekommer spionage i Syrien kan vi ha viss förståelse för, eftersom hela systemet bygger ju på det och den diktatoriska regimen står och faller med detta. Individer blir angivare/infiltratörer av rädsla för repressalier mot sig själva eller sina nära och kära. Men att bedriva en sådan verksamhet i ett fritt och demokratiskt land som Sverige är något vi aldrig kan acceptera. Många försöker försvara sig med ett halvkrystat ställningstagande, där man med fullt allvar påstår att man tvingas till det på grund av rädsla för repressalier mot anhöriga i landet. En sådan handling utgör inte bara brott mot de mänskliga rättigheterna, utan också ett svek mot den egna gruppen. Att det förekommer infiltratörer bland våra egna är ett allvarligt brott som den svenska staten/regeringen med Säpo i spetsen måste stoppa.

 Saken förvärras av att några högt uppsatta kyrkoledare har i allt högre grad blivit så involverade i denna verksamhet att de, direkt eller indirekt, nedlåter sig till att uttala hotelser mot regimkritiker. Detta går stick i stäv med det kristna budskapet! Att den högsta kyrkliga ledaren, patriarken, har sitt säte i Syrien försvarar inte sådana handlingar. Det är på grund av förtryck som många av oss har flytt från våra hemländer.

 Arameiska demokratiska organisationen kommer aldrig att acceptera att vissa kyrkoledare går diktaturregimens ärenden på bekostnad av den kristna tron och de troende. Bara Gud ska råda i och över kyrkan! Dessa principlösa individer skall, en gång för alla förstå, att Arameiska Demokratiska organisationen INTE är för ett visst kristet samfund, utan har medlemmar och sympatisörer bland det kristna arameiska folkets samtliga kyrkor och trosriktningar. Inte heller kommer vi att ge oss förrän vi tillsammans med andra fredsälskande krafter lyckas få den arabisk-syriska ockupationsmakten utslängd från Libanon.

 Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt