Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Stockholm den 21 feb -05  

Sverigesregering

Utrikesdepartementet

MENA

Att Peter Tejler

Samling för Libanon, Sverige:

Vi de undertecknande Libanesiska partier och organisationer i Sverige uttrycker härmed vår oerhörda sorg och ilska över det brutala mordet på Libanons före detta Premiärminister, Rafik Hariri och 16 andra offer.

Vi hemställer att Sveriges regering aktivt stödjer:

  • En omedelbar implementation av FNs Säkerhetsråd resolution 1559.
  • Ett omedelbart tillbakadragande av den syriska armén och säkerhetstjänsten ur Libanon.
  • Fria och demokratiska val i Libanon under internationell övervakning.
  • En återgång till demokratiska principer i Libanon med full respekt för mänskliga rättigheter.

Vi anser att om de ovanstående punkterna genomförs så ges Libanons folk en välförtjänt möjlighet att återvinna sitt land från mer än 25 års ockupation.

En demonstration till stöd för detta kommer att hållas lördagen den 26/2 kl. 13.00 med samling på Sergels Torg i Stockholm.

 - Libanesiska Föreningen

 - Arameiska Demokratiska Organisationen: ArDO.

 - SOMEK: Solidaritets Organisation för Mellanösterns Kristna

 - Svensk - Libanesiska Liberala Organisationen: Al-Ahrar, Sweden

 - Lebanese Forces, Sweden

 - Biblos TV

 - Free Lebanese Patriotic Movement FLPM, Al-Tayyar, Sweden

 - SverigeMaroniterna . Al-Mawarina

 - (Lebanese) Progressive Socialist Party, Sweden

 - Guardians Of The Cedars, Sweden

 - Libanesiska Unionen.

 - The General Syriac Assembly, Sweden

 - The World Maronite Union, Swedish Chapter

 - World Lebanese Culture Union WLCU, Sweden

Kontakter:

Maroun Aoun  08-693 99 41, 0704-969 826

Elie  Seleiman 08-585 79 07 0, 073-535 353

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt