< Syrisk-ortodoxa kyrkan - ett näste för spioner och korrumperad ledning
 

 

Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Syrisk-ortodoxa kyrkan - ett näste för spioner och korrumperad ledning


 040422


Under påskhelgen har syrisk-ortodoxa kyrkor i Sverige helt plötslig gästats av prominenta personer så som Syriens ambassadör i Sverige. Vad förlänar oss den äran? Det kan väl inte vara en ren kärlekshandling till vårt folk när alla vet att vi har flytt hans regim på grund av förföljelser.

Den enda rimliga förklaringen kan bara vara att han försöker få gehör/förståelse för den bedrivna politiken (officiella linjen). Ingen har kunnat undgå händelserna i Kamishli med omnejd. Den officiella förklaringen på händelsen är att det rörde sig om en fotbollsmatch som urartade och utgjorde bara en lokal företeelse. De mer upplysta (ej lättrogna) är väl medvetna om att händelsen var en politisk handling av högsta karaktär, det vill säga ett uppror mot förtrycket och därmed regimen. Av rädsla för att upproret ska sprida sig till de arameiska grupperna också i staden försöker regimen och dess representanter att vinna kyrkoledarna över på sin sida genom intervention och infiltrering.

Tyvärr utgör några kyrkoledare ett lättköpt byte och av ren okunnighet, rädsla och dumhet spelar de med det spelet, men de är inte medvetna om att de får betala ett högt pris - priset av att de trampar på folket eller säljer ut sitt folk. I likhet med att Judas har förrått sitt folk förråder de sina trogna! Utvecklingen har gått så långt så att politiska ledare såsom ambassadören helt obehindrat blandar sig i kyrkans och folkets inre angelägenheter. Med vilken rätt får en syrisk-ortodox biskop i Sverige uttala sig i högmässan om Syriens ambassadör och oansvarigt berömmer honom medan hans regim i Syrien förtrycker syrianerna och försöker arabisera dem? Dessa falska kyrkoledare utan samvete har sjunkit så djupt så att de vågar påstå att sådana företrädare för förtryckarregimer är "bättre kristna än syrisk-ortodoxa".

När muslimer börjar intressera sig för kyrkans största högtid som påsken så att de börjar besöka våra kyrkor, kan vem som helst begripa att de inte gör det för att de börjar fatta tycke för kristendomen. Snarare agerar de på så vis för att utvidga sin makt över kyrkans ledning och därmed få politisk kontroll över besökarna med hjälp av kyrkans korrumperade ledning. Vi ställer oss också frågande till varför våra kyrkor ideligen gästas enbart av Syriens digniteter och inte exempelvis av israeliska, turkiska, irakiska eller libanesiska ambassaden där vi också härstammar ifrån. Förmodligen har de inga särintressen!

Ännu en bidragande faktor till det extraordinära besöket kan också vara att vidmakthålla makten/inflytandet över kyrkan. Det har blivit allmänt känt att en person med en högtuppsatt kyrkobefattning bedriver för kyrkan högst motbjudande affärer utan att bli motsagd. Antingen är man rädd för konsekvenserna eller så är man delaktig i rävspelet och följaktligen utgör en medbrottsling!? Är de inte heller medvetna om att araméer med rötter i Libanon kan känna sig kränkta på grund av den arabisk syriska ockupationen!

Vi uppmanar de syrisk-ortodoxa troende att resa sig mot korrumperade kyrkoledningar, tillrättvisa dem, ställa dem till svars och installera sanna präster.

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO)

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt